جهش تولید با مشارکت مردم امروز : 07 خرداد 1403

 

 

 

 
ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت لینک خدمت بیانیه توافق سطح خدمت سوالات متداول شناسنامه خدمت لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم نظرسنجی از خدمت راهنمای خدمت
1

ارائه

خدمات

صورتحساب

قبض

به

مشترکین

شرکت های

توزیع

نیروی برق

(13031465000)


 

 

 

تسویه حساب مشترکین 

130314651000

 

کلیک

2

تسویه بدهی مشترکین 

13031465101

   

کلیک

3

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری 

13031465102

 

کلیک

4

صدور قبض پایان دوره 

13031465103

 

کلیک

 
5

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین 

13031465104

 

کلیک

6

ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین

 13031465105

کلیک

7

ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات

13031465107

کلیک

8 اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین 

13031465108


کلیک

9

تمدید تعرفه انشعاب آمپری 

13031465109

کلیک

10

رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق

13031465110

کلیک

11

ارائه

خدمات

مربوط به

انشعاب

 مشترکین

شرکت های

توزیع

نیروی برق

(13031466000)

تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین 

13031466101

      

     

کلیک
12

نصب مجدد انشعاب مشترکین 

13031466102

کلیک
13

جمع آوری موقت انشعاب مشترکین 

13031466103

 

کلیک
14

جمع آوری دائم انشعاب مشترکین 

13031466104

کلیک
15

اصلاح اطلاعات مشترکین

 13031466105

کلیک  
16

اصلاح نام مشترکین 

13031466106

کلیک  
17

تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب)

13031466107

کلیک  
18

تست و تعویض کنتور مشترکین

13031466108

 

 

کلیک  
19

اصلاح سرویس انشعاب مشترکین 

13031466109

 

کلیک  
20

قطع موقت انشعاب مشترکین

13031466110

کلیک
21

وصل مجدد انشعاب مشترکین

13031466111

 

کلیک
22

اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده

13031466114

 

کلیک  
23

رسیدگی

به درخواست

انشعاب

و

تغییر آمپراژ

مشترکین

شرکت های

توزیع

نیروی برق

(13031467000)

افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین 

13031467100

 

کلیک   4
24

کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین

13031467101

کلیک  
25

برقراری انشعاب آمپری

13031467102

کلیک  
26

تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین 

13031467103

کلیک  
27

کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین 

13031467105

 

 

     کلیک    
28

ارائه

خدمات

رفع خسارت

و حریم

شبکه برق

(13031977000)

رفع خسارت وارده به شبکه برق

13031977100

 

کلیک   
29  رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق

13031977101

کلیک   
30

رفع حریم برق

13031977103

کلیک   
31

رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

کلیک   
32

ارائه

خدمات

مولدهای

خورشیدی

(13031979000)
 
 

نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979103

 

کلیک   
33 ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

کلیک   
34

ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979105

کلیک   
35

 ارائه

خدمات

رفع خاموشی و مشکلات

فنی برق (13031980000)
 
 
 

خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی

13031980100

 

36

ارائه گزارش خاموشی‌های برق

13031980102

 

  

37

رفع خاموشی های مشترکین برق

13031980103

 

 

38

رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

13031980104

  

39

رفع مشکل روشنایی معابر

13031980105

40

رسیدگی و پاسخگویی

به درخواست های مراجعین

حوزه توزیع

نیروی برق

(13031986000)

ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالا های مرتبط با صنعت برق

13011987100

41

ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق 

13011987107

42

ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق

۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۴

مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق

13031987104

 

    
43 بهینه سازی مصرف برق

(13031987000)


 

فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق

13032882100

   
44

کنترل پیک بار مصرف برق

13032882102

 

   
45

تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری

13032882103

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام