جهش تولید با مشارکت مردم امروز : 06 اردیبهشت 1403

 

رسول گرامی اسلام(ص) : برانگیخته شدم تا بزرگواری های اخلاقی را تمام نمایم.

منشور اخلاقی


ما کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان رسیدن به اهداف سازمان و خدمت به مردم را وظیفه خود می دانیم و بر این باوریم که:


*خدمات خوب ما موجب رفاه و آسایش زندگی مردم و تقویت روابط بین ما و آنان می گردد و از این رو سعی می کنیم خود را با خواسته های  مشتریان هماهنگ سازیم.
* کارکنان شرکت به عنوان ارزشمندترین منبع به حساب می آیند لذا تردیدی در اثر گذاری پندار ،رفتار و کردار آنها به مراجعین نداریم .
* نظم و آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و مشترکین را سرلوحه تمام امور خویش می دانیم.
*آموزش ، دانش حرفه ای و همچنین تجربه ، از ضروریات است بنابراین با یادگیری و به روز نگهداشتن دانش ، توانایی و شایستگی های کاری خود  را افزایش می دهیم.
*فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهای تعالی سازمان می دانیم.
* از طریق ارتقای کیفیت در رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار خود کوشا هستیم.
* با توجه به اهمیت انرژ‍‍ی برق ،جهت صیانت از منابع کشور ،در ترویج الگوی صحیح مصرف کوشا  هستیم.

 


محمد سلیمانی
مدیرعامل  شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام