جهش تولید با مشارکت مردم امروز : 06 اردیبهشت 1403
لزوم مدیریت مصرف برق خانگی
 
از آنجایی که مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی بیش از 35 درصد از کل مصرف انرژی برق کشور را به خود اختصاص داده است و در ساعات اوج بار شبکه این درصد از رقم مذکور بیشتر می‌شود، بنابراین ضروری است که کاربران و بهره‌برداران این بخش از انرژی درباره شیوه‌های درست بهره‌گیری از برق آموزش لازم را ببینند زیرا بهره‌گیری از شیوه های درست مصرف انرژی در بخش خانگی می‌تواند حدود 40 درصد از مصرف انرژی خانگی و نیز حدود 30 درصد از اوج بار بخش خانگی به ویژه در فصل تابستان را کاهش دهد و آموزش بانوان و زنان خانه‌دار می‌تواند بیشترین تأثیر مثبت را در این فرآیند داشته باشد، بنابر‌این مدیریت مصرف برق خانگی و آموزش  بانوان در زمینه بهره‌برداری بهینه از برق اهمیت و جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند .در ذیل نحوه استفاده بهینه از بعضی تجهیزات خانگی ارائه می گردد.
 
 
 
 
 

 

 

مدیریت مصرف در بخش خانگی

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام