عنوان مناقصه/مزایده خرید انواع لامپ بخارسدیم
شماره 1400-46
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/04/21
تاریخ انقضاء 1400/04/28
مهلت دریافت اسناد 1400/04/28
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/05/09
تاريخ اعتبار اسناد 1400/08/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/05/09
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.