عنوان مناقصه/مزایده واگذاری فعالیتهای پاسخگویی121،سرویس و عملیات ،تعمیر و نگهداری،خط گرم شمال شرق و شمالغرب استان کرمان
شماره 1400-9
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/03/20
تاریخ انقضاء 1400/03/25
مهلت دریافت اسناد 1400/03/25
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/04/05
تاريخ اعتبار اسناد 1400/07/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/04/05
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.