عنوان مناقصه/مزایده فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار مشترکین خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بارحوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (شهر کرمان)
شماره 1400-12
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/03/12
تاریخ انقضاء 1400/03/19
مهلت دریافت اسناد 1400/03/19
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/03/29
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/03/29
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.