عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات ، اجرا و اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی غرب کرمان (شمالغرب وجنوبغرب)
شماره 1400-14
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/02/12
تاریخ انقضاء 1400/02/19
مهلت دریافت اسناد 1400/02/19
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/03/01
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/03/01
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.