عنوان مناقصه/مزایده واگذاری فعالیتهای پاسخگویی121،سرویس و عملیات،تعمیر و نگهداری،خط گرم،سرویس و تجهیزات اتوماسیون و سامانه های خورشیدی مدیریت توزیع برق کرمان
شماره 1400-1
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/02/06
تاریخ انقضاء 1400/02/12
مهلت دریافت اسناد 1400/02/12
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/02/25
تاريخ اعتبار اسناد 1400/06/31
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/02/25
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.