عنوان مناقصه/مزایده تامین روشنایی ورودی روستای کبوترخان رفسنجان از محل تفاهم نامه توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی(عوارض برق)
شماره 1400-43
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/12/23
تاریخ انقضاء 1400/01/07
مهلت دریافت اسناد 1400/01/07
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/01/30
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/01/30
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.