عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق و روشنایی معابر
شماره 1400-21الی 42-1400
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/12/20
تاریخ انقضاء 1400/01/05
مهلت دریافت اسناد 1400/01/05
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/01/21
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/01/21
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات فعالیت سرمایه ای مربوط به شبکه توزیع برق سطح حوزه عملیاتی شرکت شش ماهه اول 1400
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.