عنوان مناقصه/مزایده خریدکالا و تجهیزات،نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت گذر از پیک شهربابک و کشکوئیه
شماره 99-140
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/12/03
تاریخ انقضاء 1399/12/09
مهلت دریافت اسناد 1399/12/09
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/12/20
تاريخ اعتبار اسناد 1400/01/31
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/12/20
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.