عنوان مناقصه/مزایده خرید انواع کابل آلومینیوم
شماره 99-148
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/12/02
تاریخ انقضاء 1399/12/06
مهلت دریافت اسناد 1399/12/06
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/12/18
تاريخ اعتبار اسناد 1399/12/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/12/18
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.