عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیرات،اصلاح و تعویض پایه های فرسوده حوزه عملیاتی شهربابک و انار
شماره 99-113
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/10/07
تاریخ انقضاء 1399/10/13
مهلت دریافت اسناد 1399/10/13
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/10/24
تاريخ اعتبار اسناد 1399/12/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/10/24
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.