عنوان مناقصه/مزایده فروش انواع کالا و تجهیزات برقی مسی اسقاط و مستعمل
شماره تمدید 001-99
نوع مناقصه/مزایده مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/06/17
تاریخ انقضاء 1399/06/25
مهلت دریافت اسناد 1399/06/25
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/07/05
تاريخ اعتبار اسناد 1399/10/05
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/07/05
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.