عنوان مناقصه/مزایده خرید لوله انشعاب برق یک و نیم متری و بدنه تابلو برق تکفاز
شماره 99-60
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/04/21
تاریخ انقضاء 1399/04/25
مهلت دریافت اسناد 1399/04/25
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/05/05
تاريخ اعتبار اسناد 1399/05/05
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/05/05
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.