عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو،برقرسانی و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره 98-144 الی 146-98 و 148-98
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/04/08
تاریخ انقضاء 1399/04/14
مهلت دریافت اسناد 1399/04/14
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/04/25
تاريخ اعتبار اسناد 1399/04/25
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/04/25
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.