عنوان مناقصه/مزایده خرید تجهیزات مربوط به زیرساخت شبکه و تجهیزات کامپیوتر و سخت افزار
شماره 99-52 و 53-99
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/04/02
تاریخ انقضاء 1399/04/09
مهلت دریافت اسناد 1399/04/09
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/04/21
تاريخ اعتبار اسناد 1399/04/21
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/04/21
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.