عنوان مناقصه/مزایده انتخاب مشاور مدیریت مصرف حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره 24-99
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/03/24
تاریخ انقضاء 1399/03/31
مهلت دریافت اسناد 1399/03/31
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/04/11
تاريخ اعتبار اسناد 1399/04/11
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/04/11
محل دريافت اسناد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.