عنوان مناقصه/مزایده تجدید-خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو،برقرسانی و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره تجدید 144-98 الی 149-98
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/03/13
تاریخ انقضاء 1399/03/20
مهلت دریافت اسناد 1399/03/20
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/03/31
تاريخ اعتبار اسناد 1399/03/31
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/03/31
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.