عنوان مناقصه/مزایده خريد 50،000 متر انواع كابل فشارضعيف خودنگهدار-فاز دوم
شماره 1402-93
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1402/06/22
تاریخ انقضاء 1402/06/29
مهلت دریافت اسناد 1402/06/29
مهلت ارسال پيشنهادات 1402/07/09
تاريخ اعتبار اسناد 1402/10/09
تاريخ بازگشايي پاکات 1402/07/09
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.