عنوان مناقصه/مزایده خريد 200،000 متر انواع كابل خودنگهدار فشار ضعيف-فاز سوم
شماره 1401-151
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/12/07
تاریخ انقضاء 1401/12/24
مهلت دریافت اسناد 1401/12/24
مهلت ارسال پيشنهادات 1402/01/16
تاريخ اعتبار اسناد 1402/04/16
تاريخ بازگشايي پاکات 1402/01/16
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.