عنوان مناقصه/مزایده خريد كالا و تجهيزات،انتقال نيرو و برقرساني،اصلاح و نوسازي شبكه و تاسيسات توزيع نيروي حوزه عملياتي شمال غرب كرمان
شماره 1401-95 تجدید
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/11/03
تاریخ انقضاء 1401/11/09
مهلت دریافت اسناد 1401/11/09
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/11/24
تاريخ اعتبار اسناد 1402/02/24
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/11/24
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.