عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شمال غرب کرمان
شماره تجدید 108-1401
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/08/29
تاریخ انقضاء 1401/09/05
مهلت دریافت اسناد 1401/09/05
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/09/16
تاريخ اعتبار اسناد 1401/11/29
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/09/16
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.