عنوان مناقصه/مزایده خرید سیستم ارتینگ عمیق فشار ضعیف یکپارچه
شماره 1401-48
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
تاریخ انقضاء 1401/04/06
مهلت دریافت اسناد 1401/04/06
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/04/20
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/04/20
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.