عنوان مناقصه/مزایده خرید 2000 دستگاه کنتور سه فاز فهام 1
شماره 1401-15
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/02/20
تاریخ انقضاء 1401/02/26
مهلت دریافت اسناد 1401/02/26
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/03/07
تاريخ اعتبار اسناد 1401/05/20
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/03/07
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.