عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا . تجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی،اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی رفسنجان
شماره 1401-21
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1401/02/17
تاریخ انقضاء 1401/02/21
مهلت دریافت اسناد 1401/02/21
مهلت ارسال پيشنهادات 1401/03/01
تاريخ اعتبار اسناد 1401/05/17
تاريخ بازگشايي پاکات 1401/03/01
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.