عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع برق و روشنایی معابر حوزه عملیاتی رفسنجان (تجدید)
شماره 1400-95
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
تاریخ انقضاء 1400/10/18
مهلت دریافت اسناد 1400/10/05
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/10/18
تاريخ اعتبار اسناد
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/10/18
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
توضیحات
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.