عنوان مناقصه/مزایده خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی،اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت ایجاد نقطه مانور گلبف فاز اول
شماره 1400-85
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی
نام روزنامه منتشرکننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1400/07/10
تاریخ انقضاء 1400/07/17
مهلت دریافت اسناد 1400/07/17
مهلت ارسال پيشنهادات 1400/07/28
تاريخ اعتبار اسناد 1400/10/30
تاريخ بازگشايي پاکات 1400/07/28
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده
پیوست ها
پرسش و پاسخ ها
سوال پاسخ
برای این مناقصه/مزایده پرسشی ثبت نشده است.