مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان خبرداد: تشدیدنظارت ها و پایش مصرف انرژی برق مشترکین تجاری و اداری در هفته جاری / مردم از طریق سایت سمات توانیر استفاده کنندگان غیرمجاز رمز ارزها را معرفی نماین...

23/03/140014000323خرداد
Ravabet nked.co.ir
 

اولین نشست مدیرعامل توزیع برق شمال استان کرمان با پیمانکاران این شرکتمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در این نشست 150 دقیقه ای به دیدگاه ها، نقطه نظرات و مطالبات پیمانکاران گوش سپرد و سپس در م...

12/03/140014000312خرداد
Ravabet nked.co.ir
 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، مجید عمادآبادی مدیراموربرق جنوب غرب کرمان از آغاز طرح پایش و ارزیابی مصرف برق سازمان ها و ادارات مرکز استان کرمان خبر دادو گفت: با هدف ر...

10/03/140014000310خرداد
Ravabet nked.co.ir
 

عقد تفاهم نامه همکاری کاهش بار شهرک های صنعتی کرمان با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در راستای همکاری مشترک میان شرکت توزیع نیروی برق شمال استان و شرکت شهرک های صنعتی کرمان با هدف تامین برق پا...

09/03/140014000309خرداد
Ravabet nked.co.ir

 پیام مدیرعامل:

امروزه صنعت برق به عنوان يك صنعت زيربنايي در عرصه توسعه صنعتي، رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي با همت والاي تلاشگران و با پيگيري و پشتكار بزرگاني كه فكرشان خودكفايي و استقلال كشور بوده توانسته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به جايگاه اصلي خود نزديك شود و به عنوان تبلوري از غرور ملي مردم ايران و نمادي از توانمندي هاي علمي و صنعتي در جهان شناخته شود و تامين نيروي برق مطمئن كه شاخص مهمي در رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي محسوب مي شود، با تلاش و زحمت متخصصان اين صنعت به دست مي آيد.