تعداد بازدید: 171
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
كسب رتبه دوم وصول مطالبات كشور درسال ١٣٩٧ توسط شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان /حذف ٣هزارو٥٠٠مورد برق غيرمجاز تا پايان سال

معاون برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان :
كسب رتبه دوم وصول مطالبات كشور درسال 1397 توسط شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان /حذف 3هزارو500مورد برق غيرمجاز تا پايان سال

به گزارش روابط عمومي شركت توزبع نيروي برق شمال استان كرمان، احمد گنجعليخاني معاون برنامه ريزي در مصاحبه با خبرنگاران از جمع آوري 3هزارو500مورد برق غيرمجاز در حاشيه شهر كرمان تا پايان سال جاري خبرداد و گفت:  تامين و عرضه برق مطمئن و پايدار جزو وظايف اصلي شركت است و درسندبرنامه استراتژيك شركت، پيش بيني شده شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان بهره ورترين شركت توزيع برق در افق 1404 باشد.
وي افزود: همچنين براي رسيدن به بهره وري در افق چشم انداز 1404 سيستم داشبورد مديريتي براي پايش شاخص هاي عملكرد برنامه ها و سيستم كدينگ در نرم افزار جامع اداري ، مالي  براي مديريت هزينه ها در شركت توزيع برق شمال استان كرمان راه اندازي شده است.
وي با اشاره به طرح سيما (سيستم يكپارچه مديريت استراتژيك) گفت: اين طرح به منظور ارزيابي جامع با تعريف 35 شاخص عملكردي و نتيجه اي متنوعي در حوزه هاي بهره برداري ، مشتركين و مديريتي را شامل و ارزيابي شركتها با دو متد ارزيابي رتبه و رشد انجام مي شود.
وي افزود:  در تدوين سامانه يكپارچه مديريت شاخص‌هاي استراتژيكِ (سيما) شركت‌هاي توزيع نيروي برق كشور، در گام نخست اجرا، شاخص‌هاي كمّي تعيين و ابلاغ‌شده است.
گنجعليخاني گفت: در حال حاضر از ۳۵ شاخصي كه براي طرح سيما تدوين‌شده است، در شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان براي ۱۸ شاخص امكان گزارش‌گيري وپايش سيستماتيك  فراهم‌شده و سيستمي نمودن ۱۷ شاخص ديگر نيز در دستور كار قرار دارد
وي  با بيان اينكه تعداد مشتركين سال 1397 شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان 625435بوده است . اظهارداشت: در مقايسه باسال هاي گذشته به طور ميانگين 3% افزايش تعداد مشتركين سالانه بوده است.
وي از كسب رتبه دوم وصول مطالبات كشور درسال 1397 توسط شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان خبردادوگفت: ميانگين مصرف برق مشتركين شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان سالانه 2.5% افزايش و خاموشي هاي فشارمتوسط نسبت به سال 1390كاهش 65% داشته است.
معاون برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، با اشاره به  سند استراتژيك 1404 گفت: تلفات شركت از سال 1390 تاكنون 3% كاهش داشته است و در مقايسه با ديگر شركت‌هاي توزيع كشور در ميانه ليست قرار داريم.  
وي اضافه كرد: با تمركز بر بهبود فعاليت‌هاي تست و بازرسي و افزايش اثربخشي آن، تلفات شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان مي‌تواند همچنان به روند كاهشي خود ادامه دهد. وي گفت: به منظور كاهش وبهبود تلفات انرژي طرح تعويض 10هزار كنتورانشعاب خانگي تا پايان سال دردستور كارقراردارد . وي تصريح كرد: در افق 1404 نرخ خاموشي به ازاي هر مشترك بايد در سال به چهار ساعت برسد، يعني به ازاي هر مشترك روزانه 40حداكثر ثانيه خاموشي داشته باشيم.
معاون برنامه ريزي شركت توزيع برق شمال استان كرمان ادامه داد: در نظر داريم سقف پيك برق در سال 1404 از محل انرژي هاي نو و تجديد پذير به 20 درصد يا 200 مگاوات برسد .
وي اظهار داشت: ميزان دسترسي به انرژي برق در يك روز و كاهش مراجعات حضوري به پنج درصد از ديگر اهداف كلان شركت درسال افق برنامه است.
احمدگنجعليخاني از احداث 200كيلومتر شبكه كابل خودنگهداربه جاي كابل مسي تاپايان سال خبردادوگفت: اين طرح نيز به منظور بهبودكاهش تلفات به موازي طرح  جمع آور ي3هزارو500مورد استفاده برق غيرمجاز نيز در دستور كار قراردارد.