تعداد بازدید: 310
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
توزيع برق شمال كرمان پيشرو در مقاوم سازي پايه هاي شبكه توزيع برق

توزيع برق شمال كرمان پيشرو در مقاوم سازي پايه هاي شبكه توزيع برق / اجراي عمليات مقاوم سازي ٤ پست زميني اخگر، بلوارقدس، مهديه و بزرگراه امام شهر كرمان

مديرمهندسي و نظارت شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان گفت:
توزيع برق شمال كرمان پيشرو در مقاوم سازي پايه هاي شبكه توزيع برق / اجراي عمليات مقاوم سازي 4 پست زميني اخگر، بلوارقدس، مهديه و بزرگراه امام شهر كرمان
مجيد عمادآبادي  با بيان اينكه در سطح استان كرمان خاك منطقه داراي املاح خورنده اي است كه باعث خوردگي تجهيزات شبكه هاي توزيع از جمله  پايه هاي بتني مي شود، گفت: سال 95 با پيگيري هاي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان تفاهمنامه اي در جهت تقويت پايه هاي بتني شبكه انتقال برق منعقد شد و در اين تفاهمنامه پيش بيني شده بود كه حدود 11 هزار پايه برق تقويت شود.
وي با اشاره به تعمير، سرويس و نگهداري شبكه توزيع برق شمال استان گفت: خوشبختانه بازديد از شبكه به صورت منظم و دقيق توسط كارشناسان اين شركت در حال انجام است و  پايه هاي فرسوده شناسايي شده و نسبت به اصلاح و تعويض  آنها اقدام ميگردد.
مدير دفتر مهندسي و نظارت شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان اظهار كرد: كيفيت شبكه توزيع برق شمال استان در حال حاضر بسيار مناسب است و نسبت به سال هاي گذشته، خاموشي ها به دليل نواقص و معايب و آسيب ديدگي شبكه بسيار كاهش يافته است.
وي در ادامه از پروژه مقاوم سازي پست ها با مطالعات وطرح هاي پايلوت از سال گذشته خبر داد و گفت: عمليات مقاوم سازي 4 پست زميني اخگر، بلوارقدس، مهديه و بزرگراه امام با هدف مقابله با بلاياي طبيعي و ايمن سازي تاسيسات وساختمان هاي شبكه برق  انجام شده است.
وي افزود: با استقرار دبيرخانه مقاوم سازي پايه هاي بتني كشور در شركت توزيع برق شمال استان كرمان و انجام مطالعات و تحقيقات آزمايشگاهي  و اجراي پروژه هاي مقاوم سازي در سطح شمال استان اين شركت پيشرو در مقاوم سازي پايه هاي شبكه توزيع برق كشور است. مشاور مقاوم سازي پست هاي زميني شركت توزيع ضمن ارائه راهكارهاي متفاوت مقاوم سازي و بررسي فني و اقتصادي با توجه به شرايط و مشخصات هر پست در انتها اشاره داشت : براي كشور روش هاي مقاوم سازي پست هاي زميني به تناسب مشكلات هر منطقه ارائه خواهد شد.