تعداد بازدید: 231
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
تقدير وزير نيرو از مديرروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

تقدير وزير نيرو از مديرروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان  همزمان با سفر وزير نيرو به استان كرمان توسط دكتررضا اردكانيان مورد تقدير قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان ، در لوح اهدايي وزير نيرو به امير جهانشاهي  مدير روابط عمومي اين شركت آمده است: توفيق خدمت به امت شريف وفداكار اين مرزوبوم درقالب فعاليت هاي دولتي موهبتي است كه تمام كساني كه اين فرصت به آنها اعطا شده است ، بايد پيوسته شكر آن را به درگاه احديت به جاي آورند و چه بزرگند آنان كه بهترين سال هاي عمر خودرا با ايمان ، تعهد ودانش درراه خدمت به خلق وكسب رضايت باريتعالي صرف مي كنند.
بدين وسيله از زحمات همكاران آن شركت به ويژه دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در اجراي طرح مناسب (همراه بامردم ) درراستاي سطح رضايت مندي ارباب رجوع وصيانت از حقوق شهروندي تشكر وقدرداني مي نمايم.
گفتني است كه پروژه ي تدوين كتاب تاريخ صنعت برق استان كرمان به همت شركت توزيع نيروي برق شمال استان و‌ پيشنهاد و حمايتهاي محمود شهبا مديرعامل اين شركت آغاز و مراحل جمع آوري مستندات ، اسناد و مصاحبه با پيشكسوتان صنعت برق استان از زمان ورود اين انرژي ارزشمند به استان پهناور و‌تاريخي كرمان تا زمان معاصر با همت و‌مساعي چندين ساله مينا برهاني كارشناس اين شركت انجام و با همكاري ‌گروه تاريخ دانشگاه شهيد باهنر كرمان (2 تن از اساتيد گروه تاريخ آقايان: دكتر جشيد روستا و مهدي اسدي) ، مركز اسناد و‌كتابخانه هاي جنوبشرق كشور ،  و‌مركز كرمانشناسي به چاپ رسيده است.
با اهداي كتاب تاريخ صنعت برق استان كرمان از سوي استاندار به وزير نيرو  همزمان از اجراي طرح ابتكاري «همراه با مردم» نيز تقدير بعمل آمد. لازم به ذكر است ، تريبون طرح همراه با مردم در ادارات خدمات مشتركين امورهاي اجرايي شركت توزيع نيروي برق شمال استان با هدف نزديك تر شدن ارتباط مردم با مسئولين شركت برق و شنيدن صداي مردم براي نخستين مرتبه در مجموعه شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو توسط روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان راه اندازي و پياده سازي شده است.