تعداد بازدید: 151
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
افتتاح وبهره برداري از فيدر فشار متوسط شهداد و ۱۷ پروژه تامين روشنايي معابر ورودي روستاهاي بخش شهداد

خدمتي ديگر از شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان :
افتتاح و بهره برداري از فيدر فشار متوسط شهداد و ۱۷ پروژه تامين روشنايي معابر ورودي روستاهاي بخش شهداد
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان ، حميد عليزاده روز پنجشنبه در آيين افتتاح فيدر فشار متوسط شهداد گفت: اين پروژه باتوجه به توسعه بخش گردشگري منطقه و به منظور ارتقا توان مديريت بحران از پست فوق توزيع سيرچ تا نزديكي شهر شهداد به طول ۲۴ كيلومتر احداث گرديد و شهر شهداد و تعدادي از روستاهاي اطراف آن از طريق اين فيدر تامين برق خواهند شد.
وي بيان كرد: اصلاح و تقويت پايه هاي ادامه شبكه تا ورودي شهر شهداد در اهداف برنامه استراتژيك پيش بيني شده و درصورت تخصيص و تامين منابع اقدام خواهد شد.
مدير امور برق نواحي كرمان تصريح كرد: بالابردن ضريب اطمينان ، كاهش خاموشي هاي ناخواسته و دسترسي آسان جهت رفع معايب در زمان كوتاهتر و بهره برداري آسانتر از شبكه از اهداف اجراي اين پروژه است.
وي ادامه داد: نوع خاك منطقه سبب فرسودگي برخي از از پايه هاي برق در بخش شهداد شده و براي جلوگيري از هرگونه حادثه و كاهش خاموشي هاي ناخواسته نياز به تقويت پايه هادر اين منطقه ميباشد‌.
وي با بيان اينكه تامين برق روستاهاي بالاي ۱۰ خانوار بخش شهداد در سال گذشته به اتمام رسيده است، افزود: تامين روشنايي ورودي ۱۷ روستا در بخش شهداد با حجم شبكه به طول ۳.۳ كيلومتر اجرا و به بهره برداري رسيد و روشنايي ورودي چند روستاي ديگر برنامه ريزي شده كه درصورت تامين منابع اجرا خواهند شد.
شايان ذكر است در بخش شهداد تعداد هفت هزار و پانصدوپنجاه مشترك از نعمت برق برخوردار ميباشند كه از اين تعداد 6 هزار و 530 مشترك با تعرفه خانگي هستند.