​​​
به کتابخانه ویکی خود خوش آمدید!
می‌توانید کار خود را با کلیک بر روی ویرایش در بالای این صفحه شروع کنید و یا با کلیک بر روی نحوه استفاده از این کتابخانه اطلاعات بیشتری در خصوص استفاده از کتابخانه‌های ویکی دریافت کنید.

یک کتابخانه ویکی چیست؟

ویکی‌ویکی در زبان مردم هاوایی به معنای سریع است. یک کتابخانه ویکی یک کتابخانه اسناد است که کاربران در آن به راحتی می‌توانند هر صفحه‌ای را ویرایش کنند. این کتابخانه با پیوند صفحات موجود به یکدیگر یا به صفحات جدید بزرگ می‌شود. اگر کاربری در می‌یابد که برای پیوند موجودی هنوز صفحه‌ای ایجاد نشده است می‌تواند خود با رفتن به آن پیوند، آن صفحه را ایجاد کند.

در یک محیط کاری، یک کتابخانه ویکی روش ساده‌ای برای ثبت و نگهداری دانش خواهد بود. اطلاعاتی که معمولا در پیام‌های نامه‌های الکترونیکی رد و بدل می‌شود، در مکالمات راهروها بدست می‌آید یا بر روی کاغذ نوشته می‌شود می‌تواند به صورت یک کتابخانه ویکی در قسمتی با اطلاعات مشابه ثبت شوند.

مثال‌های دیگر از کتابخانه‌های صفحات ویکی ایده‌های لحظه‌ای، همکاری بر روی طرح‌ها، ایجاد یک راهنمای آموزشی، جمع‌آوری داده از فیلد، پیگیری دانش مرکز تلفن و ایجاد یک دائره‌المعارف دانش می‌باشد.

 Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Parnian.Portal.Webparts.Menu.MenuWebpart.MenuWebpart, Parnian.Portal.Webparts.Menu, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=457e8233b13a1d0f could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ac13a29f-0491-e01d-f685-0a54521ff65c.
​​