رتبه شرکت های پیمانکاری بر اساس میزان جذب اعتبارات از سال 1399 تا اسفند 1401 با اعمال رتبه بندی ایمنی(ویرایش 1 سال 1402)
رتبهنام شرکتنام مدیر عاملشماره تماس
1شركت پژوهان قدرت نيروامیر عباس  میرزایی9133418978
2شرکت برق رساني سعيد آبادسمیه هاشمی ریسه9131930930
3شرکت البرز مهر نيرورسول خادمی9120987900
4شركت فرتاش نيرو گستر نوينعلی اصغر  آغاز9131527231
5شركت نيكان نيروي ابانمحمدرضا طالبی نسب9133406539
6شرکت بوتيا اختر آريارضا فلاح‍ ‍پیشه9131934144
7شركت پرتو نيروي رفسنجانعلی پورمعصومی9131911294
8شركت مشاهير نيروي لوتمهدی  یزدی زاده9133407635
9شركت آداك نيروي كرمانمحمد حایری کرمانی9135817800
10شرکت تابان توان چاوشبهروز نصیری9132950030
11شرکت مهرانديش نيروي گواشيرسعید ایران نژاد9131455418
12شرکت الکتروتابش افروز کريمانسجاد سیدی9131490556
13شرکت مهرگان قدرت آرياعمار عبدالله سلمانی زاده داورانی9134419327
14شركت رعد سازه آروشاآرین جمالی پاقلعه9136117504
15شركت فني مهندسي نيروسازان كارمانياکامبیز طالب زاده9133418751
16شرکت کامکار قدرتامیر گدری9133415780
17شركت نويد كتيبه پارسامین  رضازاده کرمانی9125228005
18شركت الكتروصنعت پارس ژرمانيامحمد مهدی معلم زادگان9136352934
19شركت شعله آوران زرندمحمد حسن خانی  چناریی9132971561
20شرکت مهام نيروعلی خالقی9133405776
21دانانت جنوبشرقمهدی  نظریان9132901218
22شرکت کهن برق مشرق زمينمحمد رضا سعید9333411002
23پيشروان صنعت رفسنجاناردلان زرگر رپیس زاده9121329492
24شركت نورآوران كريمانعبدالرضا عرب نژاد9132955493
25شرکت فني مهندسي کهربا سديد جنوبمجتبی مقصودی نژاد9132785642
26شرکت هستي کوير کرمانامیر حسین میرزایی9132435430
27شركت كوير نيروي شهدادرضا علیپور9133422309
28شرکت بهداد کاران صنعت جنوبشرقامیر حسین علیپور9125125027
29رويان نيرو کوير (رويان نيرو صدرا جنوب شرق)مریم  سعید9133438612
30شرکت مبين نيروي کويرمصطفی ‍ ‍‍‍‍پورشاه نظری9132953054
31شرکت نيرو ارگ بوتياپيمان  شايق9137684804
32شرکت تعاوني فني ومهندسي نيرو الکابمسعید عسکری برواتی9133440795
33شرکت انرژي گستران بابکانمحسن نقی زاده شهر بابکی9133933723
34شركت تعاوني فني ومهندسي بهسازان خاتون كوهبنانسجاد اکبری9103054809
35شرکت فانوس الکترونيک کرمانسید قاسم موسوی9133990722
36شرکت آذر برق مهر کريمانمحمد مجید  منشی9131406637
37شركت پارس نيروعلیرضا نصیری9120356808
38سهند نيرو سپهر آروينمجتبی نخعی9133972923
39شرکت نيکان عمارت پانيذمحمد حسین عربپور9918996855
40شرکت پرليت آريا پارساحد امینی9131413491
41شرکت کيا صنعت سارين کارمانيازینب افضلی9135015331
42شرکت خدماتي امور برق فرآوران برق زرندمریم بحرینی9132412578
43شركت شعاع گستربرق كرمانمحمد جواد کوهپایه زاده9131981425
44شرکت آريا نيرو توسعهمحسن  سالاری چینه9122902117