شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرمان  مورخ    1401/03/03  ویرایش2، سال 1401
فهرست پيمانکاران مجاز نیرو رسانی ( کد 258 )  
قابل توجه پيمانکاران اجرايي و متقاضيان محترم :                                                                                                                     
 توجه به دستور العمل نحوه واگذاری پروژه های نیرو رسانی به پیمانکاران اجرائی با شناسه WI10DS  الزامي مي باشد.
رديفنام شركتنام مدير عاملشماره تماستوضيحات
1آداک نیرو کرمانمحمد حایری کرمانی9135817800 
2البرز مهر نیرورسول خادمی9120987900 
3الکترو تابش افروز کريمانسجاد سيدي9131490556 
4الکترو صنعت پارس ژمانیامحمد مهدی معلم زادگان9136352934 
5 بهدادکاران صنعت جنوب شرق امير حسين عليپور9125125027 
6پرتو نیروي رفسنجانعلی پورمعصومی9131911294 
7 پژوهان قدرت نيروامیر عباس  میرزایي9133418978 
8تابان توان چاوشبهروز نصيري پور9132950030 
9تحکیم نمای سهندمجتبی  حسین زاده9131424216 
10رعدسازه آروشاآرين جمالي پاقلعه9136117504 
11روشن فکران طراحي و اجرا جنوب شرقعلي محمودي9139438767 
12رویان نیرو کویرمریم سعید9133438612 
13سهند نیرو سپهر آروینمجتبی نخعی9133972923 
14 فرتاش نيرو گستر نوينعلي اصغر آغاز9131527231 
15کهربا سديد جنوبمجتبي مقصودي نژاد9132785642 
16مبين نيروي کرمانمصطفی پورشاه نظری9132953054 
17مهام نيروعلي خالقي9133405776 
18 مهرگان قدرت آرياعمار سلماني زاده9134419327 
19نيروسازان کارمانياکامبيز طالب زاده9133418751 
20هستي کوير کرمانامير حسين ميرزايي9132435430