شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرمان            مورخ    1400/10/22      ویرایش7، سال 1400
فهرست پيمانکاران مجاز نیرو رسانی ( کد 258 )                
قابل توجه پيمانکاران اجرايي و متقاضيان محترم :                                                                                                                                     
" توجه به دستور العمل نحوه واگذاری پروژه های نیرو رسانی به پیمانکاران اجرائی با شناسه WI10DS  الزامي مي باشد.
"                
رديف    نام شركت    نام مدير عامل    شماره تماس    توضيحات
1    آداک نیرو کرمان    محمد حایری کرمانی    9135817800    
2    اطلس نيروي قمادين    محمد سنجري    9134566361    
3     ارتباط شمس رعد    مختار ابراهیمی    9131414360    
4    البرز مهر نیرو    رسول خادمی    9120987900    
5    الکترو تابش افروز کريمان    سجاد سيدي    9131490556    
6     الکترو صنعت پارس ژرمانيا    محمد مهدی معلم زادگان    9136352934    
7    انرژي گستران بابکان    محسن نقي زاده    9133933723    
8      ايجاد نيروي امين    ناصر ادب نژاد    9131406574    
9    برقرساني سعيد آباد    سميه هاشمي ريسه    9131930930    
10    بوتيا اختر آريا    رضا فلاح پيشه    9131934144    
11     بهدادکاران صنعت جنوب شرق     امير حسين عليپور    9125125027    
12    پرتو نیروي رفسنجان    علی پورمعصومی    9131911294    
13     پژوهان قدرت نيرو    امیر عباس  میرزایي    9133418978    
14    تابان توان چاوش    بهروز نصيري پور    9132950030    
15    تابان نيروي کرمان    محمد رضا قرباني نيا    9397747252    
16    تحکيم نماي سهند    مجتبي حسين زاده    9131424216    
17    توان افزاي پيشتاز    رضا خجسته    9131977610    
18    دانانت جنوب شرق    مهدي نظريان    9132901218    
19    رعدسازه آروشا    آرين جمالي پاقلعه    9136117504    
20    روشن فکران طراحي و اجرا جنوب شرق    علي محمودي    9139438767    
21    سهند نيرو سپهر آروين    مجتبي نخعي    9133972923    
22    شعله آوران زرند    محمد حسن خانی چناریی    9132971561    
23    فانوس الکترونیک کرمان    سید قاسم موسوی    9133990722    
24     فرتاش نيرو گستر نوين    علي اصغر آغاز    9131527231    
25    کارا رعد نيرو    سعيد حسيني نوه    9131406334    
26    کامکار قدرت    امير گدري    9133415780    
27    کرمان سامان    سامان نقي زاده    9131925328    
28    کرمان الکتروتابان    محسن سلاجقه    9131962757    
29    کهربا سديد جنوب    مجتبي مقصودي نژاد    9132785642    
30    کهن برق مشرق زمین    منصور رخشانی    9357967103    
31    مبين نيروي کرمان    مصطفی پورشاه نظری    9132953054    
32    مهام نيرو    علي خالقي    9133405776    
33    مهر انديش نيروي گواشير    سعيد ايران نژاد    9131455418    
34     مهرگان قدرت آريا    عمار سلماني زاده    9134419327    
35    مشاهیر نیروی لوت    مهدی یزدی زاده    9133407635    
36    نورآوران کريمان    عبدالرضا عرب نژاد     9132955493    
37     نورباران کارمانيا    محمد قنبری    9133407300    
38    نوگران قدرت    مهرداد نشاط نيا    9131416485    
39    نويد کتيبه پارس    امین  رضازاده کرمانی    9125228005    
40    نيرو ارگ بوتيا    پيمان شايق    9137684804    
41    نيروسازان کارمانيا    کامبيز طالب زاده    9133418751    
42    نيکان نيروي ابان    محمد رضا طالبي نسب    9131921099    
43    هستي کوير کرمان    امير حسين ميرزايي    9132435430    

 
33 نورباران کارمانيامحمد قنبری9133407300 
34نويد کتيبه پارسامین  رضازاده کرمانی9125228005 
35نيرو ارگ بوتياپيمان شايق9137684804 
36نيروسازان کارمانياکامبيز طالب زاده9133418751 
37نيکان نيروي ابانمحمد رضا طالبي نسب9131921099 
38هستي کوير کرمانامير حسين ميرزايي9132435430