رتبه شرکت های پیمانکاری بر اساس ارزیابی میزان جذب اعتبارات از سال 1398 تا آذرماه 1401
رتبه       
نام شرکتنام مدیر عامل                       
شماره تماس   
1شركت پژوهان قدرت نيروامیر عباس  میرزایی9133418978
2شركت مشاهير نيروي لوتمهدی  یزدی زاده9133407635
3شرکت البرز مهر نيرورسول خادمی9120987900
4شرکت برق رساني سعيد آبادسمیه هاشمی ریسه9131930930
5شركت فرتاش نيرو گستر نوينعلی اصغر  آغاز9131527231
6شركت آداك نيروي كرمانمحمد حایری کرمانی9135817800
7شرکت بوتيا اختر آريارضا فلاح‍ ‍پیشه9131934144
8شركت پرتو نيروي رفسنجانعلی پورمعصومی9131911294
9شرکت مهرانديش نيروي گواشيرسعید ایران نژاد9131455418
10شركت نيكان نيروي ابانمحمدرضا طالبی نسب9133406539
11شركت رعد سازه آروشاآرین جمالی پاقلعه9136117504
12شركت الكتروصنعت پارس ژرمانيامحمد مهدی معلم زادگان9136352934
13شرکت کامکار قدرتامیر گدری9133415780
14شرکت مهرگان قدرت آرياعمار عبدالله سلمانی زاده داورانی9134419327
15شركت فني مهندسي نيروسازان كارمانياکامبیز طالب زاده9133418751
16پيشروان صنعت رفسنجاناردلان زرگر رپیس زاده9121329492
17شركت نويد كتيبه پارسامین  رضازاده کرمانی9125228005
18شرکت تعاوني فني ومهندسي نيرو الکابمسعید عسکری برواتی9133440795
19شركت نورآوران كريمانعبدالرضا عرب نژاد9132955493
20دانانت جنوبشرقمهدی  نظریان9132901218
21رويان نيرو کوير (رويان نيرو صدرا جنوب شرق)مریم  سعید9133438612
22شرکت مهام نيروعلی خالقی9133405776
23شرکت بهداد کاران صنعت جنوبشرقامیر حسین  علیپور9125125027
24شرکت هستي کوير کرمانامیر حسین میرزایی9132435430
25شرکت الکتروتابش افروز کريمانسجاد سیدی9131490556
26شرکت فني مهندسي کهربا سديد جنوبمجتبی مقصودی نژاد9132785642
27شركت نورباران كرمانيامحمد قنبری9133407300
28شرکت کهن برق مشرق زمينمحمد رضا سعید9333411002
29شركت كوير نيروي شهدادرضا علیپور9133422309
30شرکت مبين نيروي کويرمصطفی ‍ ‍‍‍‍پورشاه نظری9132953054
31شرکت نيرو ارگ بوتياپيمان  شايق9137684804
32شركت شعله آوران زرندمحمد حسن خانی  چناریی9132971561
33شركت مهندسي برق و تاسيسات گرداب سيرجانمجتبی برهان دیانی9133975237
34شركت تعاوني فني ومهندسي بهسازان خاتون كوهبنانسجاد اکبری9103054809
35سهند نيرو سپهر آروينمجتبی نخعی9133972923
36شرکت آذر برق مهر کریمانمحمد مجید  منشی9131406637
37شرکت فانوس الکترونيک کرمانسید قاسم موسوی9133990722
38شرکت انرژي گستران بابکانمحسن نقی زاده شهر بابکی9133933723
39شرکت آریا نیرو توسعهمحسن  سالاری چینه9122902117
40شرکت پارس نیروعلیرضا نصیری9120356808
41شرکت کیا صنعت سارین کارمانیازینب افضلی9135015331