مسکن همکاران

مسکن بازنشستگان ​


  خدمات رفاهی:

-         هزینه سفر
-         هزینه جیره غیر نقدی
-         کمک هزینه ازدواج 2 فرزند
-         هزینه کفن و دفن
-         پاداش تحصیلی
-         استفاده از مهمانسرا( مشهد ، راین ، ماهان ، رفسنجان و سایر شرکتهای توزیع به درخواست کارکنان)
-        هزینه کلاس های تابستانی 2 فرزند
-        هزینه مهد کودک فرزندان خانم های شاغل
-        هزینه ملبوس سالانه
-        هزینه نوشت افزار سالانه
خدمات بازنشستگی :
-         هزینه سفر
-         هزینه جیره غیر نقدی
-         بیمه تکمیلی
-         کمک هزینه ازدواج 2 فرزند
-         هزینه کفن و دفن
-         پاداش تحصیلی
-         استفاده از مهمانسرا( مشهد ، راین ، ماهان ، رفسنجان و سایر شرکتهای توزیع به درخواست بازنشستگان)

قوانین کار وامور اجتماعی
جدول حقوق دستمزد کارکنان شرکتی 

مراکز درمانی طرف قرارداد

مسکن ایثارگران

تسهیلات ایثارگران

معافیت حق انشعاب اب وفاضلاب

معافیت حق انشعاب آب وفاضلاب