مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان در جمع صاحبان صنایع عنوان کرد:تامین برق پایدار شهرک های صنعتی در راستای توسعه چرخ اقتصاد استان کرمان/ لزوم مدیریت بار با همکاری صنایع در دوره گذار از ناترازی بین ت...

16/03/140214020316خرداد
Ravabet nked.co.ir
 

مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام با حضور مدیران و کارکنان شرکت در ستاد بازسازی عتبات استان کرمانهمزمان با سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزده خرداد...

16/03/140214020316خرداد
Ravabet nked.co.ir
 

رزمایش کنترل آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری مراکز حساس شهر کرمان برگزارشد. به منظور  بررسی آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری مراکز حیاتی ، حساس ، مهم و ضروری ، رزمایش سراسری قطع برق تعداد...

13/03/140214020313خرداد
Ravabet nked.co.ir
 

مسابقات فوتسال شرکت توزیع برق شمال استان کرمان  (جام فداکاران خدمت)با قهرمانی تیم « امور نواحی برق کرمان » خاتمه یافت.مسابقات فوتسال امورهای مختلف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان جام فداک...

13/03/140214020313خرداد
Ravabet nked.co.ir

 پیام مدیرعامل:

دوست داشته باشید وزندگی کنید ،زمان همیشه از آن شما نیست بهارتان مبارک وطاعات وعبادات قبول