بيانيه خط مشي كيفيت و ایمنی و بهداشت شغلی

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان مسئولیت تامين برق مطمئن، ایمن و پايدار و ارائه خدمات به كليه مشتركين و متقاضیان خود با استفاده از کارکنان متخصص و تكنولوژي هاي کارآمد و روش های کم ریسک را بر عهده دارد .

سازمان ما با تاکید بر ایمنی، درستكاري ، پايبندي به تعهدات اخلاقي و حرفه اي ، قانون مندي و ارج نهادن بر سلامت، كرامت و مقام انساني پايه گذاري و استوار گرديده است .
ما براين باوريم که تحقق آرمان ما ، جز با حفظ منافع تمامي ذينفعان و بالاخص تامین ایمنی و سلامت کارکنان و تضمين رضايتمندی بلند مدت مشترکین، ميسر نيست. بدين منظور استقرار سيستم مديريت يکپارچه کيفيت و ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استانداردهاي ISO 9001:2008   و OHSAS 18001:2007 را به عنوان راهي مطمئن برگزيده و تمامي تلاش خويش را در جهت پايداري و بهبود مستمر، با تاکيد بر اهداف ذيل، بکار مي گيريم:

 اهداف كلان :
- تامين انرژي الكتريكي منطبق با الزامات كشور
- شناسائي و درك صحيح نيازها و انتظارات مشتريان و ذينفعان
-  صيانت از سلامت انسان ها به عنوان ارزشمندترين دارايي ها با فراهم آوري محيطي ايمن، سالم و آرام براي همه
- افزايش رضايت مشتركين برق به عنوان مشتري اصلي
- افزايش ايمني شبكه با طراحي، اجرا و نگهداري دقيق و موثر آن وبكارگيري فن آوري و تجهيزات مناسب
- پيروي از تمامي قوانين و مقررات ملي، محلي و صنعت برق (صنفي)،و حمايت از برون سپاري خدمات
- توسعه رويكرد پيشگيرانه با شناسايي مستمر خطرات ، ارزيابي و كنترل ريسك ها جهت به حداقل رساندن پيامدهاي احتمالي
- نگهداري و بهره برداري بهينه از تاسيسات موجود در شبكه
- توسعه سيستم ها با بكارگيري تكنيك هاي نوين جهت كنترل بهتر ريسك ها و به حداقل رساندن صدمات ناشي از وضعيت هاي اضطراري
- تعامل موثر با پيمانكاران و كنترل دقيق عملكردشان جهت اجراي ايمن فعاليت ها
-   ارائه آموزشهای لازم در خصوص توانمندسازی کارکنان و افزایش فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی
- ترويج فرهنگ ايمني در جامعه با اطلاع رساني در سطح وسيع

اینجانب ضمن دعوت همگي به مشاركت در اين امر مهم و ايفای نقشي موثر هم تراز شأن و جايگاه خويش و سازمان، شخصاً عملکرد سیستم را کنترل نموده و انتظار دارد تمامی مدیران، کارکنان و پیمانکارانی که با شرکت ما همکاری دارند نسبت به اجرا و کنترل موارد ذکر شده در این سند ،  همکاری لازم را مبذول داشته و اقدامات موثر را به انجام رسانند.

محمد سلیمانی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان