​​​​​​

​​​​لینک خاموشی ها


تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/12/14كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:00الی06:00

 

ضلع جنوبي  بلوار شهید صدوقی (حد فاصل پل حجاج تا پل راه آهن)

10:3008:00الی

 

خیابان بوستان (کوچه16 و فرعي هاي اطراف )

انتهاي خيابان حافظيه

13الی15:30:00

خیابان شفا(کوچه12-13-14)