آدرس
  
1401/04/12
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/04/12كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:00الی06:30

 

خيابان 24 آذر ( پنج راه و كوچه هاي اطراف)

07:30الی09:30

 

خيابان 24 آذر ( كوچه40و42و44)

  
1401/04/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/04/07كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه07:30الی10:30شهرك هشت بهشت كوچه 17 تا انتها
08:00الی09:30خيابان شفا - كوچه 35 -31-33-20-22

  
1401/04/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/04/05
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:00الی06:30بلوار اميركبير، كوچه 4، شمالي 10
08:00الی10:00بلوار جمهوري كوچه 14 و اطراف
09:30الی11:3بلوارشيرازخ بوستان نبش ك 24   و اطراف
  
1401/04/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/04/01
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

05:00الی8:30

 

 

بلوارجهاد(کوچه20)

  
1401/03/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/30كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:00 الی06:15خیابان شهدا حدفاصل خیابان شهدای دارلک تا چهارراه انقلاب
5:00الی8:30بزرگراه امام(کوچه 35)
7:30الی11:00شهرك رضوان
  
1401/03/29
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/29كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

05:00الی7:30

 

 

بلوار اتحاد(کوچه های6-8-10-7-9-11)

 

7:30الی10:00شهرك لاله-خیابان زريسفي(كوچه17-15)

  
1401/03/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/25كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:00 الی07:30خيابان شريعتي كوچه سردار
  
1401/03/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/24
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه05:00الی7:00

 

بلوارغدیر2 خیابانهای شقایق واندیشه

15:00الی16:30

 

شهرراین وتوابع

  
1401/03/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/19كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:00الی2:30

 

خيابان منجي -خيابان شهدا و قسمتي از خيابان مديريت -خیابان ناصريه

6:00الی9:00

 

 

شرف اباد -بلوار قائم كوچه46 تا 52

  
1401/03/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/18كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:00الی1:15

 

خيابان منجي -خيابان شهدا و قسمتي از خيابان مديريت -خیابان ناصريه

5:00الی6:15

بلوار باستاني پاريزي

خيابانهای( انقلاب-شهداي فتح آبادان-دارلك-دادبين)

5:00الی6:30

 

بلوارغدير 2 :بلوار شقايق -خیابان زنبق

  
1401/03/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/16كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:00الی8:00

 

بلوارغدير 1 - چهارراه شقايق

7:30الی9:30

 

بلوارغدير  1 - خيابان شقايق ) كوچه 4 و 6)

  
1401/03/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/12كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی7:30

 

بلوار اميركبير -  بلوار بو علي

5:00الی8:30

 

بلوار امام حسن مجتبي ا(حد فاصل ك 10 تا انتها)

  
1401/03/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/11کرمان افزایش نیرو رسانی در جهت اصلاح و بهینه سازی شکه06:00الی 08:30خیابان 24 آذر-کوچه های شماره 51-52-53-54
1401/03/11کرمان افزایش نیرو رسانی در جهت اصلاح و بهینه سازی شکه00:00 الی 01:30خیابان خواجو-کوچه های شماره 1 و 5- خیابان فردوسی کوچه های 2 و 4 و اطراف-انتهای خیابان فردوسی​


  
1401/03/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/09كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه07:30 الی11:00

قائم آباد بلوار شهيد قاسم سليماني دكل ايرانسل

(خيابان مولوي )

1401/03/09كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه06:00الی 07:30بلوار هوانیروز کوچه 74
1401/03/09كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه07:30 الی 09:00بلوار غدیر 2-قبل از میدان
1401/03/09كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه09:00 الی 10:30بلوار غدیر 2-بعد از میدان
  
1401/03/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/05
کرمان افزایش نیرو رسانی در جهت اصلاح و بهینه سازی شکه06:00الی 09:00بلوار امام حسن-کوچه های شماره 1-3-5


  
1401/03/03

​تاریخ                                                               مدت زمان      مناطقی که خاموش خواهند شد 

1401/03/03​كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه01:00الی04:30


5:00الی6:30

خیابان پروین اعتصامی


 

شهرك مطهري منازل مسكن مهر خيابان يلدا

8:00الی11:00

 

حافظان قران(کوچه های 1-2-3-5)

12:30الی16:00بزرگراه آيت اله هاشمي رفسنجاني كوچه دهياري رضا آبادو از كوچه 18 تا برابر بلوار حجاج و تعدادي پمپ كشاورزي و اطراف


  
1401/03/01
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/03/01كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:00الی15:30

 

 

بلوار امام حسن ع كوچه هاي1 و 3 و 5 و 7

  
1401/02/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/30كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه3:00الی7:30

 

 

شهرستان راوروروستاهای تابعه 

  
1401/02/29
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/29
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه4:45الی6:30

 

خيابان( شهداي خانوك -فتح ابادان -ابو حامد - سادات خوشرو- عباس صباحي -ابن سينا -باغ ملي )قسمتي از خیابان شريعتي  و اطراف

بزرگ راه امام رضا ا(حدفاصل پل كوهپايه تا خيابان مهديه) -بلوار مهديه -خيابانهای نظري زاده -سده - مصلي -ابو حامد -پاسداران - كامياب  قسمتي از خیابان شهیدرجائي - پارك شورا و اطراف

8:00الی10:00

 

خیابان ايت الله صالحي(کوچه های 8-10-12-14)

8:30الی11:00

 

بلوار جمهوري (كوچه31)

  
1401/02/28

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/28كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

خيابان حكيم 

8:00الی11:30

 

بزرگراه امام(کوچه 65)

خیابان ابوذر جنوبي(کوچه 12)

خیابان سي متري حجت(کوچه های 9-11-13)

  
1401/02/27
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/27كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:15الی14:45

 

 

بلوار امام حسن (كوچه های1 و 3 و 5 و 7)

 

  
1401/02/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/25كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه00:00الی02:30

 

خیابان شهید رجایی(حدفاصل کوچه 57 تاانتها)

00:00الی06:30خیابان شهید رجایی(حدفاصل کوچه های 51تا57)
9:30الی11:00بلوار رضوان كوچه 42   و اطراف
10:00الی12:30خيابان زنبق (كوچه هاي 3 و 5 و 7 )
10:30الی12:00بلوار جمهوري:خيابان شهيد شيرواني(نبش كوچه 5وكوچه هاي 12-14-16 و روبروكوچه ر 12)
12:00الی14:30

بلوار بهاران (كوچه هاي 2 و 4 و 6 )

خیابانل اله شمالي

  
1401/02/24
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/24كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

خیابان سي متري حجت(کوچه های 10-12-14-7)

12:30الی14:30

حد فاصل سه راهي قائم اباد تا خیابان شهيد سليماني

بلوار وليعصر(کوچه های 1-4-6)

  
1401/02/23
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/23كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی8:30

 

شرف آباد

  
1401/02/21
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/21كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:00

 

خیابان شهيد رجايي (كوچه 51 تا 63)

8:30الی11:00اختیارآباد:خیابان روحانيت(کوچه های 15-17-19-22-20-24)

  
1401/02/18

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/18كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی10:30

 

 

خیابان پروين اعتصامي غربي( حد فاصل بلوار فردوسي تا  كوچه 2 )

 

  
1401/02/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/12كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه9:30الی13:00

 

 

اختیارآباد:خیابان  شهداي روحانيت( كوچه هاي 19 و 21 و 23 و 16 و 18 و 20)

  
1401/02/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/07كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی11:30

خیابان شهيد جهانشاهي(شرقي2-1)

انتهاي بلوار هزار  (مجتمع هاي عماد و گواشير)

8:00الی12:00شهرك لاله- -انتهاي بلوار كوثر
13:00الی15:30

 

بلوار شهید صدوقی(حدفاصل سه راهي قائم اباد و خیابان مولوي قائم اباد)

  
1401/02/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/06
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه8:00الی9:30

 

خیابان ابوذر(بتدای خیابان سي متري)

11:15الی13:15

 

ميدان رسالت (كوچه 6 و 8)

 

  
1401/02/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1401/02/05كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه6:30الی10:00

 

انتهاي بلوارجهاد

خيابان ياسين

شرف آباد بلوار قائم (حدفاصل ابتدا تا كوچه های 9 و 6)

1 - 30صفحه بعد

​​​​