​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
آدرس
  
1399/08/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/08/09کرمانتعمیرات07:30 الی 10:00ضلع شمالي جاده ماهان حد فاصل ميدان بيرم اباد تا تره بار جديد
  
1399/08/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/08/07کرمانتعمیرات08:00 الی 11:00

سراسياب خيابان ابراهيمي شمالي

خيابان فلاح

99/08/07کرماناصلاح شبکه08:00 الی 11:00بانك صنعت و معدن- ضلع جنوبي بلوار جمهوري حد فاصل هتل پارس تا بيمارستان فياض بخش -خيابان  اكبر صوتي
  
1399/08/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99-8-5کرمانتعمیرات6:30 الی 09:00خیابان میرزااقاخان-کوچه های 49-51-53-55-57-59-56
  
1399/08/02

تاریخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند داشت
99/08/02شهداداصلاح و تعمیرات07:00 الی 15:30شهداد اندوهجرد جوشان تکاب چهار فرسخ و اطراف
99/08/02
گلبافاصلاح و تعمیرات07:00 الی 10:00گلباف و جوشان و اطراف​


  
1399/08/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/08/01كرمانتعمیرات08:00 الی 12:30خيابان شب بو حد فاصل تقاطع بلوار غدير 3 تا انتها
  
1399/07/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/07/30كرمانتعمیرات00:00 الی 6:30خیابان ابوذر شمالی بین کوچه 19 و 21
  
1399/07/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
99/07/29كرمانتعمیرات00:30 الی 3:00خیابان بحرالعلوم
  
1399/07/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمان

آدرس محل خاموشی

 

 

99/07/22كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:30الی2:30

خیابان جهاد(کوچه 2)، خیابان شهید بهشتي(کوچه 11)، مجتمع ذكريا

 

7:30الی9:30بلواررسالت(کوچه های 12-14-16-18-21-23)
  
1399/07/21

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمان

آدرس محل خاموشی

 

 

99/07/21كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:30اله آباد (خيابان ياس ك 12 و اطرف) و قسمتي از بزرگراه عاشقان ولايت
6:30الی8:30

خیابان  پروين اعتصامي شرقی (حد فاصل کوچه 12 تا سه راه عباسعلي )

و(حد فاصل کوچه 3تا9)

خیابان پروين اعتصامي شرقی (کوچه8 )

 

8:00الی10:30

بلواركشاورز (کوچه های18، 20، 22، 7و9)

خيابان نظامي گنجوي

11:00الی13:30مجتمع ارغوان
  
1399/07/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمان

آدرس محل خاموشی

 

 

99/07/20كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل01:00الی03:030

خیابان بيست متري نادر(لاري نجفي)،خیابان  امام جمعه(کوچه 1، 3)، كوچه مرشد زاده، خيابان مهتاب، 12 متري قائم.

 

6:30الی9:00

خیابان گلدشت(کوچه های10-12-14-15-17-19)

خیابان حجتیه

8:00الی10:30خیابان همتي فر( كوچه 13)
9:00الی11:30كوي دادگستري غربي و شرقي 2-3-4-5
  
1399/07/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:30الی03:00

خيابان شهيد شيرواني- بلوار جمهوري(حد فاصل فرودگاه تا خیابان وصال ) خيابان خوارزمي

بلوار حجاج

14:00الی16:30

ميدان كوثر

خيابان هزارويك شب شمالي( حد فاصل خیابان ويلا تا ميدان كوثر)

  
1399/07/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/15كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00بلوار مفتح  (حد فاصل خيابان نماز تا خيابان مهديه)
  
1399/07/13

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/13كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:00

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه های12-14 - كوچه هاي مسعود - نخل )

فرعيهاي بين شيخ احمد كافي جنوبي 12و6

7:30الی9:30

خیابان شيخ احمدكافي جنوبي (کوچه22-24-26)

خیابان حافظان قرآن(کوچه  28 و اطراف)

  
1399/07/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/7/10كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:00بلوار شهید صدوقی  (حد فاصل  سعادت آباد تا پل بلوار حجاج)
  
1399/07/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/7/8كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل4:30الی7:00

خیابان استقلال (کوچه های8-10-12-14- صفوي)

بلوارآيت الله صدوقيکوچه شماره1

8:30الی10:00شهرك ايرانمنش :خیابان جهارده معصوم
9:00الی11:30خیاابن شهيدان محمدي (كوچه 14 -12-16  و اطراف)
  
1399/07/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/07كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00بلوار غدیر 3(خیابان  شب بو کوچه 24)
6:300الی800خیابان شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه12-14 - كوچه هاي مسعود نخل) فرعيهاي بين شيخ احمد كافي جنوبي (کوچه12و6)
8:00الی10:00

خیابان شيخ احمدكافي جنوبي(کوچه های22-24-26)

خیابان حافظان قرآن(کوچه 28 و اطراف)

  
1399/07/06
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/06كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:00

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه12-14 - كوچه هاي: مسعود - نخل )

فرعيهاي بين شيخ احمد كافي جنوبي 12و6

7:30الی9:00

خیابان شيخ احمد كافي جنوبي(کوچه های22-24-26)

خیابان حافظان قرآن (کوچه 28 و اطراف)

8:00الی12:00شرف آباد : خيابانهای( ولي عصر- پروين اعتصامي - ورزش فاطميه)

  
1399/07/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/04كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00

خيابان شب بو

خيابان بهاران

خيابان لاله شمالي

انتهاي بلوار رضوان

غدير 3

بلوار فردوس

  
1399/07/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/03كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل7:30الی11:00بلوار هوشنگ مرادی(حد فاصل میدان گاندی تا بلوارجمهوری)
  
1399/07/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/02كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:30بلوارقدس(کوچه)15- خیابان های (شهيد خسروي- شهيد محمدحسين سعدي) بلوارترمينال قديم
8:00الی11:30انتهاي خيابان شيرواني( كوچه های 11 و 26 و 24)
  
1399/07/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/07/01كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی9:00خيابانهای( گلدشت- گلبرگ- حجتيه)
  
1399/06/31
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/06/31كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:00الی7:00

خیابان استقلال(کوچه8-10-12-14)وکوچه صفوی

بلوارآيت الله صدوقي(کوچه1 )


  
1399/06/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/06/27كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی9:00بلوار ولي عصر خيابان ميرزا آقاخان
6:30الی10:00

بزرگراه آيت ا... خامنه ايي (حد فاصل تخت درياقلي بيگ تا قبل  از خيابان رز)

جنگل قائم خيابان دادبين- خيابان دارلك -بلوار سجاديه

  
1399/06/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
26/6/99كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل01:00الی03:30

بلوارجمهوری(حد فاصل ميدان آزادي تا ابتداي 20 متري نادر)

میدان ازادی

 خیابان بهمنیار(كوچه هاي 2 و 4 و 6 )

6:00الی10:30چهارراه فيروزه كوچه 4
13:00الی16:00خیابان هزار ویکشب(حد فاصل کوچه های17 تا 25 )

  
1399/06/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/06/24كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل01:00الی05:00شهر ك مطهري(خیابان دانش 4)- مجتمع: امام محمد باقر و پرديس
  
1399/06/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/06/20كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:30الی4:30خیابان نامجو( كوچه شماره 1 الي 11)و(كوچه 2 الي 6)
6:30الی9:30

خيابان  30متري حجت)

خیابان ابوذر جنوبي( كوچه های 12الی24)

  
1399/06/17

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/06/17
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:30الی3:30خیابان نامجو( كوچه شماره 1 الي 11)و(كوچه 2 الي 6)
00:45الی4:45

خیابان ابوذر شمالي(کوچه های 1-3-5-2-4-6-8 )

بزرگراه امام( حدفاصل بلوار قدس تا هتل گواشير )

7:30الی11:00شهرك ايرانمنش( ثارا... 7 و اطراف)
  
1399/06/16

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99-6-16كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل00:30الی4:30بلوار امام صادق
00:45الی4:45

خيابان حافظ (كوچه هاي 13، 15)

خیابان جهاد(کوچه های 17، 15 و اطراف)

  
1399/06/10

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/06/10​كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30شرف آباد :(كوچه 28 )وخیابانهای  ولي عصر - پروين اعتصامي - ورزش


  
1399/06/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانآدرس محل خاموشی
99/06/07​
كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی8:30

خيابان اسد آبادي(حد فاصل كوچه 21 تا انتها)

خيابان امير المومنين

 


1 - 30صفحه بعد