آدرس
  
1400/11/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/11/08کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه7:30الی10:30

خيابان شهيد علي ضيا

24خیابان آذر كوچه 30

 

  
1400/11/07

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/11/07کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه13:00الی14:30بلوار شهيد صدوقي: كوچه 10-12
  
1400/11/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/11/06کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه10:00الی12:30بخشي از خيابان ذوالفقار و اطراف
10:30الی13:00بزرگراه آیت ا...رفسنجانی ( روستاي رضااباد سالاري)
11:30الی15:00

الله آباد خيابان بهار نبش كوچه 3

خیابان بعثت (کوچه12-10-8-6-4-2 ) خیابان معراج(کوچه 10-8-6-4-2)

خيابان بهارستان

12:00الی14:00

شهرك مطهري -بلوار كرامت جنوبي

(مجتمع نيايش)

  
1400/11/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/11/05کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه13:00الی15:30

خیابان ويلا(ازتقاطع ميثم تاتقاطع هزارويكشب)

خیابان هزارويكشب( ازتقاطع ويلا تا ابتداي كوچه گلستان)

  
1400/11/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/11/04
کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

12:00الی14:30

 

بلوار امام رضا (كوچه 6-مجتمع انصار)
12:30الی15:00

حد فاصل تقاطع والفجر ويلا تا خيابان ميثم

خیابان والفجر(کوچه 20)

13:00الی15:00بلوار شهید صدوقی: كوي دادگستري (شرقي 1 و 2 و مجتمع اطلس 6 بلوك و اطراف)
  
1400/11/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/11/03
کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

12:00الی15:30

 

خيابان ابنوس( كوچه های 14-15)
12:15الی15:45شهرك مطهري (ايثار 11)
12:30الی15:00خيابان كشاورز ( كوچه 1-3)
13:30الی16:00خيابان افسر كرماني
  
1400/11/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/11/02
کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

12:00الی14:30

 

شركت هواپيمايي ماهان- بلوار حجاج -بلوار جمهوري از كوه 57تا انتها ضلع جنوبي -خيابان وصال -جاده تهران ضلع جنوبي حد فاصل سعادت آباد تا پارك مسافر

خیابان حكيم ( كوچه 19تا 23)  
1400/10/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/30کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

00:30الی03:00

 

بلوار معلم كوچه هاي 2تا 18ل-بلوار فارابي-بلوارآيت ا... صدوقي از كوچه 6 تا 18 خیابان هزارويك شب جنوبي -بلوار جمهوري حد فاصل خيابان والفجر شمالي تا پل چهار راه فرهنگيان خیابان هزارويكشب شمالي از ابتدا تا تقاطع زهره كرماني -بلوار شفا كوچه 1 و 2-سرجنگلداري فاز 1 -بلوار معلم كوچه هاي 2تا 18
11:00الی15:00

بزرگراه ايت اله رفسنجاني( ك 20)

روستاي رضا آباد

  
1400/10/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/29کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

12:00الی15:30

 

حاجي آباد  :خیابانهای وليعصر و امام حسين بلوارايت الله هاشمي رفسنجاني(ک 4 و اطراف)
  
1400/10/27

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/27کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

11:30الی14:00

 

شهرك مسكوني هوانيروز
  
1400/10/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/23کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

00:30الی03:00

 

خیابان پروين اعتصامي غربي(کوچه 17)

خیابان استقلال (كوچه 9تا 13)

12:30الی16:00

خيابان سرباز :كوچه 36 , 38 و 40 و 42 و اطراف _ خيابان گلستان - خيابان گوهر  - خيابان توكل آباد

تقاطع خيابان زهره كرماني و  خيابان لاري نجفي

خيابان لاري نجفي (حد فاصل كوچه 5 تا انتها)

خيابان آبنوس (از ابتدا تا كوچه 9)

  
1400/10/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/22کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

12:30الی14:30

 

خیابان فيروزه(کوچه 4 )و حدفاصل فيروزه 4و8
13:00الی15:30ابتداي خيابان بهمنيار و خيابان 24 آذر
  
1400/10/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/20کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

12:30الی15:00

 

خيابان زنبق - خيابان ياس
  
1400/10/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/19کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

10:30الی13:00

 

بلوار شهیدصدوقي:کوچه 16 (غربي 1، غربي 2)، کوچه صدوقي 18
  
1400/10/15

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/15کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

11:30الی15:00

 

 

بلوار هوشنگ مرادي :كوچه 2

ضلع جنوبي بلوار هوشنگ مرادي (حد فاصل كوچه 2تا 6 )

خيابان نظامي گنجوي فرعي اول

12:00الی15:30خيابان شهدا كوچه 19-17-15-29و اطراف
12:30الی16:00بلوار آيت الله هاشمي رفسنجان كوچه شماره 6
  
1400/10/14

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/14کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

12:00الی14:30

 

 

شهرك مطهري - خيابان معرفت انتهاي معرفت 1  و اطراف

  
1400/10/09
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/09کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

8:00الی11:00

 

 

شهرك مطهري :انتهاي خیابان معرفت(بلوک 1 - 8  و اطراف)

خیابان وليعصر (7-9-11-13)

خیابان صالحين (کوچه2-4 و اطراف)

  
1400/10/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/08کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه5:00الی06:30

 

بزرگراه يادگار امام

انتهاي دانش 4

بلوار شهيد صدوقي( حد فاصل ك 12تا پل راه فرهنگيان)-سه راه سیلو

1400/10/0812:00الی15:30

خيابان مديريت: از ابتدا تا چهار راه

خيابان منجي

خيابان قائم

خيابان شهدا حد فاصل سه راه مديريت تا انتها

1400/10/0812:15الی14:15

نشاط 8 (طالقاني ) و اطراف

خیابان خواجو 10 (كوچه غلامرضا انجم شعاع) شرقي 5 و 6

1400/10/0812:30الی16:00

مجتمع سحاب فرهنگيان4-5-3-2-1

حد فاصل بلوار پزشك و شهيد معافي يك و كوي بهارستان بلوار پزشك

  
1400/10/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/06کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه10:00 الی 12:00

 

 

قائم آباد-خيابان مولوي و ابو ريحان  و اطراف

 

  
  
1400/10/06

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/6کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه9:00الی13:30روستاي حجت اباد برقراري
13:00الی15:30خیابان قدوسي كوچه های 55-57-66
  
1400/10/05

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/05
کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:00الی15:00

 

 

شرف اباد قايم 5

 

 

  
1400/10/02

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد

1400/10/02

کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه
8:00 الی 10:00


-------------------------


12:00الی15:00خیابان ولیعصر 7-9-11-13 
صالحین 2-4​ 


----------------------------


خيابان سيدالشهدا كوچه 6 و اطراف

  
1400/10/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/10/01کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:00الی15:30

شرف آباد بلوار قائم كوچه33

بلوارسجادیه کوچه 6-8

خيابان شهدا كوچه 19-17-21-23-25

  
1400/09/30

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/09/30کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:00الی14:30

قائم آباد: كوچه مولوي

بلوار حاج قاسم سليماني 

12:00الی15:30خيابان مديريت :كوچه 18 تا 24
13:30الی15:30شهرك خواجو :حدفاصل بلوار سما و ايرج بسطامي روبروي بوستان خبرنگار
  
1400/09/29

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/09/28
كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه23:00الی02:00

بزرگراه امام (حد فاصل ميدان تره بار قديم تا پمپ گاز )

خيابانهای( قدوسي - دستغيب - اسد ابادي و اطراف)

1400/09/29کرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه11:30الی13:30بلواررسالت(کوچه 7-9-11-13 واطراف)
13:00الی15:00بلوار استادشهريار(12-14-16-18-20-22-24-19-21-23-25-27)
13:30الی15:30خيابان سعدي
  
1400/09/26

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/9/26كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه04:30الی07:00خيابان نامجو
  
1400/09/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/09/24كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:30الی16:00

شرف اباد :بلوار قائم از ابتدا تا كوچه 9

انتهاي بلوار جهاد

خيابان ياسين

  
1400/09/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/09/23كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:30الی16:00خيابان مديريت  حدفاصل چهارراه  مديريت تا كوچه 20
  
1400/09/22

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/09/22كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه12:30الی14:00شهرك لاله نبش خیابان شهيد جمالي
  
1400/09/19

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموشی خواهند شد
1400/9/19كرمانافزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه06:00الی08:30خيابان بهمنيار ابتداي زهره كرماني-خيابان لاري نجفي -قسمتي از خيابان بهمنيار
1 - 30صفحه بعد

​​​​