آخرین تغییر 1399/08/06 09:51 ق.ظ توسط Admin nked.co.irبا عنایت به وجود زیرساختهاي گسترده مخابراتی در سطح کشور و ضریب نفوذ بالاي تلفن و اینترنت در کلیه استانها و شهرها و غالب روستاهاي کشور، استفاده از روشهاي نوین ارائه خدمت به مشترکین محترم صنعت برق ، به دلیل افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمت، صرفه جویی در هزینه ها و ... از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا نظر به تاکید ریاست محترم جمهور و وزیر محترم نیرو مبنی بر لزوم ارائه قبوض الکترونیکی به مشترکین صنعت برق و همچنین با عنایت به بند (ج) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه، امکان ارائه صورتحساب برق مصرفی به کلیه مشترکین، بصورت الکترونیکی، توسط کلیه شرکتهاي توزیع با اهداف ذیل فراهم میگردد :

  • - ارتقاء سطح خدمات و رفاه مشترکین                            - صرفه جویی اقتصادی
  • - ارتباط دوسویه با مشترکین                                        - نظارت موثر، مدیریت کارامد
  • - بهره مندی از فناوری های نو                                       - توسعه دولت الکترونیکی
  • - ارائه خدمات غیرحضوری                                            - حفظ محیط زیست