​​​

 آخرین اخبار منتشر شده

 
نقش موثر بسیج در فرهنگ‌سازی و کاهش مصرف انرژی برق در جامعه  1400/05/06 
در جلسه هماهنگی رزمایش پایش و رصد مدیریت مصرف برق باهمکاری بسیج عنوان شد: نقش موثر بسیج در فرهنگ‌سازی و کاهش مصرف انرژی برق در جامعه/ رزمایش سراسری مدیریت و پایش مصرف برق با همکاری بسیج  در شمال ... 
 
با هدف کاهش مراجعات مردمی در شرایط شیوع کرونا خدمات برق غیرحضوری ارائه می شود.  1400/05/06 
مدیراموربرق جنوب غرب کرمان :مردم کرمان درشرایط شیوع کرونا از مراجعه حضوری خودداری کنند. / صنعت برق همراه با مدافعان سلامت برای تامین برق پایدار و مطمئن با هدف کاهش مراجعات مردمی در شرایط شیوع کرونا خد... 
 
نشست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال با مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان  1400/05/06 
نشست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال با مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانبه منظور تحکیم روابط و گسترش همکاریهای دوجانبه و پیگیری مطالبات قراردادهای پیمانکاری، سلیمانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ش... 
 
دراختتاميه طرح انرژی به کاشانه از هشت بانوی رفسنجانی تجلیل شد.  1400/05/04 
دراختتاميه طرح انرژی به کاشانه از هشت بانوی رفسنجانی تجلیل شد.در اختتامیه طرح مدیریت مصرف انرژی برق  به کاشانه که در مدیریت برق رفسنجان برگزارشد از هشت بانوی برگزیده رفسنجانی تجلیل شد.به گزارش رو... 
 
جلسه پایش مصرف برق ادارات با حضور نماینده بسیج شرکت توانیر  1400/05/04 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در جلسه پایش مصرف برق ادارات با حضور نماینده بسیج شرکت توانیر:برخی ادارات و بانک ها نسبت به بارسرمایشی بالا همکاری کمتری درپیک بارداشتند./تعرفه برق ادارا... 
 
تولید و مدیریت مصرف انرژی نیازمند یک تغییر و سازو کار جدی است  1400/04/26 
در دیدار مدیرعامل با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان عنوان شد:تولید و مدیریت مصرف انرژی نیازمند یک تغییر و سازو کار جدی استامام جمعه کرمان برمدیریت مصرف انرژی برق توسط مردم و دولت  تاکید کرد و... 
 
درآمد پایدار و تضمین شده مددجویان با نصب پنل های خورشیدی مقیاس کوچک  1400/04/26 
مهندس سلیمانی در دیدار با مدیرکل کمیته امداداستان کرمان: درآمد پایدار و تضمین شده مددجویان با نصب پنل های خورشیدی مقیاس کوچک/روند نصب پنل های خورشیدی مددجویان کمیته امداد تسریع پیداکند./ ضرورت مد... 
 
کاهش ۵۰ درصدی سرقت سیم و شبکه توزیع با همکاری نیروی انتظامی/  1400/04/24 
مهندس سلیمانی در دیدارخود با سردارناظری فرمانده انتظامی استان خبرداد: کاهش ۵۰ درصدی سرقت سیم و شبکه توزیع با همکاری نیروی انتظامی/ تبدیل یک هزار کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در آینده ای نز... 
 
تقدیرمدیرعامل توانیر از شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان   1400/04/21 
تقدیرمدیرعامل توانیر از  شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال لوح و تندیس  از تلاش ها و خدمات مدیران شرکت توزیع نیروی برق شمال برای مشارکت در توسعه زیر سا... 
 
کسب رتبه برترگذراز پیک بار کشور توسط شرکت توزیع نیروی برق شمال استان /تقدیرمعاون وزیر نیرو از شرکت توزیع برق شمال استان کرمان  1400/04/21 
کسب رتبه برترگذراز پیک بار کشور توسط شرکت توزیع نیروی برق شمال استان /تقدیرمعاون وزیر نیرو از شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمانمعاون وزیر نیرو در اموربرق و انرژی با ارسال لوح تقدير و تندیس ، از شر...