تعداد بازدید: 124
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
فرسودگي شبكه و بادخيز بودن منطقه باعث بروز خسارت و خاموشي ناخواسته شبكه ها

تلاش براي تداوم خدمات رساني مطلوب و تامين برق پايدارمشتركين صنعت برق
فرسودگي شبكه و بادخيز بودن منطقه باعث بروز خسارت و خاموشي ناخواسته شبكه ها

ترميم وبرق دار شدن شبكه در كوتاه ترين زمان ممكن براي تامين رفاه و آسايش مشتركين
رئيس اداره برق كشكوئيه از آمادگي كامل براي حفظ پايداري شبكه‌هاي توزيع برق در شرايط باد وطوفان احتمالي خبردادو گفت: همه پرسنل صنعت برق استان با درك شرايط كنوني كشور، براي تداوم خدمات‌رساني مطلوب و تامين برق پايدار براي مشتركان تلاش مي‌كنند.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان ، صبح امروز پنج شنبه ۲۸ فروردين اسماعيل پورعبداللهي با اشاره به اجراي پويش#صنعت_برق_هميشه_بيدار در كشور با تقديراز پزشكان و كادر درماني كشوركه براي مداواي بيماران كرونا در كشور تلاش مي‌كنند اظهارداشت : ما به عنوان خادم ملت درصنعت برق براي مبارزه با اين بيماري با تامين برق پايدار و مطمئن مراكز درماني و بيمارستان ها در كنار مدافعان سلامت خواهيم بود.
وي افزود: كاركنان پركار، سختكوش و با غيرت اداره برق كشكوئيه در بخش هاي عملياتي و خدماتي بي منت و بي صدا و بي اينكه ديده شوند، زمينه تأمين رفاه و امنيت و سلامت تمام مردم و كشور را فراهم مي‌كنند.
پورعبداللهي از آماده‌باش كامل گروه هاي عملياتي برق كشكوئيه در پويش صنعت برق هميشه بيدار براي خدمات‌رساني به مردم خبر داد و اظهار كرد: با توجه به بادخيز بودن منطقه و فرسودگي شبكه توزيع و احتمال خسارت و خاموشي هاي ناخواسته همكاران اموراتفاقات همواره سعي ميكنند تا در سريع ترين زمان ممكن نسبت به ترميم و برق دارشدن مجدد شبكه اقدام نمايند.
وي به تلاش شبانه روزي همكاران اداره برق شهرستان‌ كشكوئيه در بارندگي‌هاي اخير اشاره كرد و يادآور شد: رفع سريع خاموشي ايجاد شده براي مشتركين در اثر رعد و برق و بارندگي شديد، تعويض تيرهاي شكسته بر اثر طوفان در اسرع وقت، سرويس روشنايي معابر شهرستان، تلاش شبانه‌روزي براي راه‌اندازي ايستگاه پايش سلامت براي همكاران هلال احمر درايام نوروز از جمله فعاليت هاي انجام شده توسط همكاران اين مجموعه بوده است.
وي در ادامه با اشاره به راه اندازي ميز خدمت راهنماي مراجعان در ورودي اين اداره در راستاي جلوگيري از شيوع بيماري كرونا گفت: به منظور حفظ سلامت كاركنان و تكريم مشتركين صنعت برق ، پايش سلامت پرسنل روزانه انجام ميشود و طرح پيشگيري از كرونا با جلوگيري از مراجعه مكرر به درب منازل مشتركين، توسط مامورين قرائت كنتور نيز با شرايط خاص دردست اجرا ميباشد.
وي افزود: با شيوع ويروس كرونا اقدامات متعددي جهت ضد عفوني كردن محيط و ساختمان اداري نيزانجام شده است .
پورعبداللهي عنوان كرد: در راستاي تكريم ارباب رجوع ورفاه حال مشتركين نيز كليه خدمات برق به صورت غيرحضوري انجام ميشود و مراجعين ميتوانند از طريق مراجعه به سايت شركت توزيع برق شمال استان درخواست هاي خودرا ثبت و به صورت غيرحضوري پيگيري نمايند.
وي همچنين با اشاره به افزايش درصد وصول مطالبات برق كشكوئيه در سال گذشته گفت: بعد از حذف قبوض كاغذي با ادغام مامورين خدمات مشتركين موفق شديم تا با تقويت اين بخش ، وصول مطالبات را افزايش دهيم .
وي درپايان گفت: با هدفمند كردن خاموشي هاي بابرنامه انرژي توزيع نشده وتلفات كاهش يافته در اداره برق كشكوئيه، شاهد كاهش ۵۰ درصدي انرژي توزيع نشده در درشش ماهه پاياني سال 98 درمقايسه با نيمه دوم سال 97 خواهيم بود