تعداد بازدید: 66
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال به عنوان عضو کمیته راهبری اطلس سرمایه گذاری استان کرمان

انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال به عنوان عضو کمیته راهبری اطلس سرمایه گذاری استان کرمان
 مهندس محمد سلیمانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با حکم استاندار کرمان به عنوان عضو کمیته راهبری اطلس سرمایه گذاری استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، در راستای عملیاتی نمودن اطلس سرمایه گذاری استان با هدف اطلاع رسانی شفاف و تسهیل گری فرآیند شروع سرمایه گذاری در استان با حکم محمد مهدی فداکار استاندر کرمان ، مهندس محمد سلیمانی مدیرعامل این شرکت به عنوان عضو کمیته راهبری اطلس سرمایه گذاری استان کرمان منصوب شد.