تعداد بازدید: 73
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
درج خبر- طرح برق اميد ،زمينه ساز اصلاح فرهنگ مديريت مصرف و توسعه زيرساخت ها در صنعت برق

طرح برق اميد ،زمينه ساز اصلاح فرهنگ مديريت مصرف و توسعه زيرساخت ها در صنعت برق
مديراموربرق جنوب غرب كرمان گفت: اجراي طرح برق اميد سازوكاري براي اصلاح فرهنگ مديريت مصرف در پيك بار و توسعه زير ساخت ها و بهينه سازي شبكه برق ميباشد.
مجيدعمادآبادي روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار نداي اعتدال گفت: تغيير نگرش و باور مصرف كنندگان برق خانگي به استفاده صحيح از منابع انرژي و حفظ محيط زيست با استفاده از ساز و كارهاي اثرگذار و بازدارنده از اهداف اصلي طرح است.
وي با اشاره به اين كه در اين طرح مشتركان به سه دسته "كم مصرف" ، "خوش مصرف" و "پرمصرف" تفكيك مي شوند گفت: براي هر دسته از مشتركان، براساس مصوبه هيات وزيران، الگوي مصرف تعيين شده است.
وي با بيان اين كه درنظراست با اجراي كامل اين طرح، تعداد مشتركان پرمصرف به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يابد افزود: انتظار مي رود با اصلاح ميزان مصرف مشتركان خوش مصرف، به تعداد مشتركان كم مصرف اضافه شده و با اين وضعيت، ميزان مصرف برق مشتركان خانگي كاهش يابد تا انرژي صرفه جويي شده در بخش مولّد به كار گرفته شود.
عمادآبادي خاطرنشان كرد: با ارسال پيامك، به مشتركين اطلاع رساني مي شود كه جزو كدام دسته از مشتركان "كم مصرف"، "خوش مصرف" و يا "پرمصرف" قرار دارند.
وي با اشاره به درگيري جامعه با بيماري كروناگفت: به منظور تسهيل در ارائه خدمات به مشتركين كليه خدمات برق در شمال استان به صورت غيرحضوري ارائه خواهدشد .
عمادآبادي افزود: در راستاي اجراي اين طرح بيش از ۴۰ خدمت نظير درخواست انشعاب، درخواست افزايش قدرت، درخواست كاهش قدرت، درخواست تفكيك، درخواست ادغام، اصلاح سرويس انشعاب، قطع موقت انشعاب، تغيير مكان داخلي، نصب مجدد انشعاب، جمع آوري موقت انشعاب، جمع آوري دايم انشعاب، آزمايش كنتور، تغيير نام مشترك، درخواست اصلاح نام، درخواست اصلاح اطلاعات ، درخواست تغيير تعرفه، صدور قبض المثني، درخواست بررسي صورتحساب، درخواست تسويه حساب، محاسبه صورتحساب براساس خود اظهاري، سوابق پرداخت مشترك، سوابق مصرف، صورتحساب مشترك بدون مراجعه حضوري و از طريق نصب اپليكيشن خدمات برق من در كافه بازار يا سايت شركت به نشاني www. nked.co.ir قابل انجام و پيگيري است.