تعداد بازدید: 52
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
تصويب دستورالعمل مقاوم سازي پايه هاي بتني و پست هاي توزيع برق هوايي كشور

با حضور مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانيربرگزارشد:
تصويب دستورالعمل مقاوم سازي پايه هاي بتني و پست هاي توزيع برق هوايي كشور

جلسه تصويب دستورالعمل مقاوم سازي پايه هاي بتني و پست هاي برق هوايي كشوربا حضور مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير روز دوشنبه 14 مهرماه به صورت ويديو كنفرانس درمحل سالن كنفرانس شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان دراين  جلسه محمود شهبا با تاكيد بر توسعه و اصلاح زيرساخت ها در شبكه برق كشور گفت: هم اكنون وضعيت نگهداري و تعميرات در شبكه برق نيازمند رويكردي علمي است كه اين موضوع بايد به ويژه در بخش توزيع با دقت بيشتري پيگيري شود.
وي اضافه كرد: لازم است شركت هاي توزيع نيروي برق به راهكارهايي همانند سرويس و نگهداري مناسب، پايش وضعيت و در نهايت تعمير و بهينه سازي شبكه ها روي آورند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان با بيان اينكه استان كرمان در بحث مقاوم سازي پايه هاي فرسوده و اصلاح شبكه ها پيشگام بوده است اظهارداشت: با تقويت تجهيزات ، تعميراساسي يا اصلاح يك سازه با استفاده از امكانات موجود و كاهش هزينه ها قطعا بهره وري لازم را خواهيم داشت.
درادامه اين جلسه محمدرضا عرب زاده مشاور مديرعامل و رابط دبيرخانه مقاوم سازي پايه ها و تاسيسات شبكه توزيع برق گفت: با توجه سقوط پايه هاي برق به علت خوردگي پايه ها در سال 1394 مقاوم سازي دردستور كار شركت قرارگرفت.
وي افزود: درهمين راستا اين شركت با استفاده از نيروهاي متخصص و خدمات مشاوره اي دانشگاه شهيد بهشتي تهران درقالب يك پروژه تحقيقاتي 12هزار پايه در سطح شركت مورد بررسي و تحليل قرارگرفت كه با توجه به نتايج حاصل از اين پروژه فعاليت گسترده در زمينه تعويض و تقويت پايه ها و مچنين مبادله تفاهم نامه پايه هاي بتني با شركت توانيركه براساس آن حدود 8هزار اصله پايه تعويض شد.
وي  با بيان اينكه براي اجراي اين طرح سه برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است افزود: پس از اجراي طرح مقاوم سازي، در راهكارهاي ميان مدت استفاده از پايه هاي بتني گرد براي شبكه برق در دستور كار قرار گرفت كه خوشبختانه با سرمايه گذاري بخش خصوصي يك كارگاه درسال 1397 تجهيزو راه اندازي شد. و درحال حاضر بخش زيادي از نيازهاي شركت بااستفاده از پايه هاي گرد بتني انجام ميشود.
عرب زاده با اشاره به برنامه بلندمدت گفت: استفاده از پايه هاي باطول عمر بيشتر از جمله پايه هاي فلزي و چدني پيشنهاد گرديده است كه با توجه به قيمت اين پايه ها و محدوديت تعداد سازندگان دراين خصوص بايستي برنامه ريزي هايي به منظور افزايش تعداد سازندگان و رقابتي نمودن قيمت اين پايه ها صورت پذيرد .
در ادامه آقاي دكتر صادقي با تشكر از زحمات شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان به خاطر همكاري موثر درتهيه و تدوين دستورالعمل مقاوم سازي پايه هاي بتني گفت: بايد در ضمن رعايت و نگاه دقيق به دستورالعمل ها و قوانين اقدامات اصلاحي زيرساختي در برنامه شركت هاي توزيع قرارگيرد كه بخشي از آنها كم هزينه اما ارزش افزوده بيشتر و اقتصادي تر هستند.
وي با اشاره به عدم نقدينگي و كسري بودجه گفت: با توجه به شرايط اقتصادي فعلي بايستي آن دسته از كارهايي را دراولويت قراردهيم كه با صرف هزينه كمتر بتوانيم بهره اقتصادي بيشتري دريافت كنيم. صادقي در پايان بر رعايت دستورالعمل ها ي ابلاغي دبيرخانه مقاوم سازي بر اجراي كار استاندارد و با كيفيت برروي مقاوم سازي شبكه هاي توزيع تاكيد كرد.
گفتني است كه دستورالعمل پيشنهادي مقاوم سازي پايه هاي بتني و پست هاي توزيع بر هوايي كشور توسط شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان تدوين و پس از تصويب در اين جلسه براي اجرا به ساير شركت هاي توزيع برق كشور ابلاغ  خواهد شد.