تعداد بازدید: 127
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
تداوم خدمت رساني با توسعه وبهينه سازي شبكه توزيع برق در سال جهش توليد

مشاور مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان:
تداوم خدمت رساني با توسعه و بهينه سازي شبكه توزيع در سال جهش توليد

محمدرضا عرب زاده با بيان اينكه براي جهش توليد درصنايع و رونق اقتصاد، صنعت برق يك زير ساخت حياتي به شمار مي رود، اظهارداشت: در سال جديد كه با عنوان جهش توليد مزين شده است، با توسعه وبهينه سازي شبكه توزيع برق خدمات رساني به مردم استان كرمان تداوم خواهد يافت.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، محمدرضا عرب زاده؛ مشاور مديرعامل با اعلام آمادگي صنعت برق براي كمك و ياري به صنايع توليدي و كارخانه ها گفت: با تامين منابع وسرمايه گذاري در بخش هاي اساسي شبكه توزيع و تامين برق پايدار ومطمئن ، اقتصاد كشورشكوفا خواهدشد.
وي با اشاره به سياست هاي شركت توانير در سال گذشته گفت: فعاليت هاي دبيرخانه مقاوم سازي وساير فعاليت هاي موردنظر توانير درقالب ماموريت هاي ويژه به شركت هاي توزيع سراسر كشور از جمله شركت توزيع برق شمال استان ابلاغ گرديد.
وي يكي از ماموريت هاي ويژه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان را تهيه دستورالعمل راهكارهاي مقاوم سازي پايه هاي شبكه هاي توزيع دانست و گفت: اين دستورالعمل درسال گذشته تهيه وبه شركت توانير جهت ابلاغ به ساير شركت ها ارسال گرديد.
وي افزود: اجراي پروژه هاي مقاوم سازي به لحاظ تاثير آن در پايداري وافزايش قابليت اطمينان شبكه دراولويت كاري همه شركت هاي توزيع كشور قرارگرفته است.
وي با تشكر وقدرداني از زحمات همكاران امورهاي اجرايي ومعاونت هاي مهندسي ونظارت و بهره برداري كه درزمينه مقاوم سازي شبكه اقدامات شايسته اي انجام دادند، عنوان كرد: خوشبختانه اين شركت درسال گذشته موفق به مقاوم سازي ۴ دستگاه پست زميني با اعتباري بالغ بر ۱۸۹۳ ميليون ريال شد.
وي همچنين از مقاوم سازي ۴۵۴ اصله پايه بااعتباري بالغ بر۴۱۰۰ ميليون ريال و تعويض ۳۷۶ اصله پايه فرسوده با اعتباري معادل ۴۶۳۹ ميليون ريال خبردادوگفت: اطراف۳۱۰ اصله پايه با اعتباري معادل ۹۷۰ميليون ريال نيز گابيون بندي وشن ريزي شده است.
وي گفت: اواخر سال گذشته قراردادهائي نيز با پيمانكاران اجرائي بمنظورتعويض و مقاوم سازي حجم بيشتري از پايه هاي فرسوده نيز منعقد شده كه در حال حاضرمقاوم سازي ۶دستگاه پست زميني، تقويت ۱۴۸۹ اصله پايه وتعويض ۸۶۱ اصله پايه فرسوده جمعا با اعتباري معادل ۲۸۴۸۰ميليون ريال دردست اجرا مي باشد كه آثار ونتايج آن درسال جاري مشخص خواهدشد.
مشاور مديرعامل با اشاره به برنامه استراتژيك شركت گفت: خوشبختانه تا امروزبا پيگيري هاي مجدانه مديرعامل محترم شركت و مشاركت و همكاري فعال كاركنان دركليه سطوح سازماني ازهدف تعيين شده جلوترهستيم كه ازجمله ميتوان به شاخص هاي كاهش نرخ خاموشي وكاهش مراجعات حضوري اشاره كرد.
محمدرضا عرب زاده با ابراز اميدواري از همكاري ومساعدت مردم در زمينه مصرف بهينه انرژي اظهارداشت: خوشبختانه درچندسال گذشته با اخذمجوزقانوني از مراجع ذيصلاح درمناطق حاشيه شهر كه داراي سرقت انرژي بيشتر بودند ، با احداث و يا توسعه شبكه توزيع موفق به كاهش تلفات شديم.
وي همچنين به طرح تبديل شبكه سيم به كابل خودنگهدار در مناطق آلوده(مناطقي كه سرقت انرژي زيادمي باشد) اشاره كرد و گفت: اميدواريم در صورت تامين منابع لازم در سال جديد بتوانيم گامهاي اساسي تري دراين زمينه برداريم .
وي درپايان از جايگاه خوب شركت دربين ساير شركت توزيع و حتي تك رقمي بودن رتبه شركت در برخي شاخص ها، خبردادوبا تشكراز مديرعامل، اعضاي هيئت مديره وكليه همكاران ابراز اميدواري كرد كه در سال جديد با همدلي وهمراهي كليه پرسنل بتوانيم گامهاي بلندي در جهت اعتلاي صنعت برق واهداف شركت توزيع برق شمال استان كرمان و خدمات رساني و رضايت مشتركين برداشته شود.