تعداد بازدید: 46
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
اهدای یک دستگاه نیسان بالابر توسط کارخانه مس فلزرنگین به اموربرق شهرستان شهربابک

با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان انجام شد:
اهدای یک دستگاه نیسان بالابر توسط کارخانه مس فلزرنگین به اموربرق شهرستان شهربابک
با اهدای یک دستگاه نیسان بالابر توسط کارخانه مس فلز رنگین به اموربرق شهربابک خدمات رسانی به مردم شریف این شهرستان  تسریع مییابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در بازدید مهندس سلیمانی از کارخانه مس فلز رنگین شهربابک یک دستگاه نیسان بالابرتوسط مدیرکارخانه به امور برق شهرستان اهدا شد. 
محمد حسین باقرپور مدیراموربرق شهربابک دراین خصوص گفت: این دستگاه نیسان بالابر در راستای تعامل و تامین برق کارخانه مس فلز رنگین جهت استفاده و تسهیل در خدمات رسانی به مردم شریف و نجیب شهربابک به این اداره اهدا شده است. 
وی اضافه کرد: هم زمان با سفر مهندس سلیمانی مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال به شهربابک و تقدیراز کارخانه مس فلز رنگین به خاطر مدیریت مصرف پیک بارتابستان  از سوی مدیرعامل کارخانه یک دستگاه نیسان بالابر به امور برق این شهرستان اهداشد.​