تعداد بازدید: 114
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
اجراي طرح مهرآوا در راستاي تسهيل خدمات رساني تخصصي به مشتركين ناشنوا و كم شنوا

مديرامور ديسپاچينگ وفوريت هاي برق كرمان اعلام كرد:
اجراي طرح مهرآوا در راستاي تسهيل خدمات رساني تخصصي به مشتركين ناشنوا و كم شنوا


حسين عليزاده گفت: به طور كلي هدف از اجراي طرح مهرآوا تسهيل خدمات رساني تخصصي به مشتركين كم شنوا و يا ناشنوا توزيع برق شمال كرمان، از طريق برقراري ارتباط هدفمند با اين افراد است. .
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان «حسين عليزاده» با بيان اينكه وظيفه شركت توزيع برق خدمات رساني به مشتركين در هر نقطه از شهر و در هر ساعت از شبانه روز است اظهار داشت : به منظور تسهيل خدمات رساني به مشتركين كه بعضا در يك خانواده كم شنوا يا ناشنوا هستند و در صورت قطع برق امكان تماس تلفني و برقراري ارتباط با مركز ۱۲۱ را ندارند. براي اولين بار در كشور، شركت توزيع نيروي برق شمال استان در يك طرح ابتكاري با عنوان( مهرآوا ) تلاش كرده تا گوشه اي از اين مشكل را رفع نمايد.
مدير امورديسپاچينگ وفوريت هاي برق كرمان گفت : در اين طرح افراد ناشنوا ميتوانند از طريق ارسال پيامك به سرشماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱ مركز فوريت هاي برق درخواست خود را اعلام نمايند تا در اسرع وقت با مراجعه همكاران امور اتفاقات به محل مورد نظر نسبت به پيگيري درخواست اقدام خواهد شد.
وي در ادامه خدمات مجموعه صنعت برق را بسيار حائز اهميت دانست و اظهار داشت: ارزش خدمت به همنوعان نيازمند، با هيچ معياري قابل قياس نيست و پاداش اخروي براي اين خدمات خطير بسيار ارزشمندتر از پاداش دنيوي است.
عليزاده با بيان اينكه حل موضوع معلوليت در كشور نياز به اقدام جمعي و اجتماعي دارد، افزود: مناسب سازي محيط و فضا براي افراد داراي معلوليت جسماني در سطح شركت انجام گرفته است .
وي گفت: تنها تكريم افراد داراي معلوليت كافي نيست و بايد اين تبديل به فرهنگ شود.
وي ابراز اميدواري كرد، طرح( مهرآوا ) شركت توزيع برق شمال كه در راستاي تسهيل خدمات رساني به مشتركين ناشنوا و كم شنوا در شمال استان انجام ميشود بتواند با همكاري مسئولين صنعت برق كشور در ساير استان ها توسعه يافته و اجرا شود.