پیوست
  
  
  
  
-انتخاب گزینه "پرداخت صورتحساب" در قسمت قبوض سایت شرکت
  
مراجعه به ادارات خدمات مشترکین واحدها   (در شهر کرمان از طریق تماس با تلفن 121)
  
مراجعه به ادارات خدمات مشترکین واحدها یا ثبت درخواست تغییر مشخصات انشعاب در قسمت "خدمات مشترکین" سایت شرکتمدارک لازم: فیش هزینه تغییر نام، آخرین فیش پرداختی، کپی شناسنامه و سند رسمی ( برای اسناد دستی ، ارائه تعهد محضری الزامی است
  
مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت با همراه داشتن قبض مربوطه
  
در موارد زیر اشتراک برق به صورت دائم برچیده می شودالف : درخواست مشترکی که تنها استفاده کننده از انشعاب برق می باشد
  
مشترکین برق صنعتی با مراجعه به ادارات خدمات مشترکین می توانند درخواست کاهش قدرت موقت بدهند. حداقل زمان کاهش موقت 1.5 سال و هزینه تغییر در لوازم اندازه گیری دردوحالت کاهش و افزایش مجدد بر عهده مشترک می باشد
  
جابجایی خارجی انشعاب ممنوع است و مشترکین برای جابجایی لوازم اندازه گیری در داخل ملک خود می توانند به ادارات خدمات مشترکین و یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند. تا پس از پرداخت هزینه جابجایی ،اقدامات لازم انجام شود
  
مراجعه به دفاتر پیشخوان و ارائه درخواست تست و بازدید لوازم اندازه گیری و پرداخت هزینه های مربوطه
  
مراجعه به ادارات خدمات مشترکین و ارائه قبض برق و  نامه محضر و پرداخت هزینه مربوطه
  
با تشکر از سوال شما ! لطفا در سمت راست پائين صورت حساب خود توجه فرمائيد ميانگين  ماهيانه انرژي مصرفي درج گرديده است .با توجه به افزايش مصرف جنابعالي باعث گرديده صورت حساب شما نسبت به دوره قبل افزايش داشته باشد ضمنا افزايش نرخ تعرفه هاي برق که از بهمن ماه
  
خير !  افزايش آمپراژ  امکان استفاده از انرژي برق  در يک لحظه را بيشتر مي نمايد . . .تنها افزايش مصرف انرژي برق باعث  انتقال پله مصرف از نرخ کمتر به نرخ بالاتر ودر نتيجه افزايش صورت حساب انرژي مي گردد 
  
با توجه به اينکه  قبوض صادره  8 نوبت در سال مي باشد امکان هماهنگ بودن با واريز يارانه وجود ندارد
  
در صورت حساب برق دو تاريخ قرائت کنوني وقرائت پيشين وجود دارد  که اينها معرف  زمانهاي مراجعه  مامور قرائت به محل  لوازم اندازه گيري  وشماره برداري نامبرده از لوازم اندازه گيري شما مي باشد
  
با توجه به اينکه تعرفه انشعاب  اشتراکي مجتمع ها  عمومي  مي باشد وتعرفه هاي عمومي به صورت پلکاني محاسبه نمي شوند لذا  صورت حساب صادره به تعداد واحد تقسيم نمي گردد