آدرس
  
1397/12/25
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
26/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل800الی12:00خیابان میثم(حدفاصل کوچه های 12الی16)

  
1397/12/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
25/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل14:00الی16:30

بلوار شهید صدوقی(سه راه سیلو)

كوي دادگستري- كوي فرهنگيان

  
1397/12/24

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
24/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل

6:30الی 8:00

و

11:00الی12:30

خیابان جهاد(حدفاصل چهارراه آزادگان تا بزرگراه امام رضا)

بلوارآزادگان (حدفاصل خیابان جهاد تا بلوار شیراز)

خیابان 24آذر (حد فاصل پنج راه تا چهارراه آزادگان)

  
1397/12/23

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
23/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خيابان شهیدشيرواني
9:00الی11:30بلوار ابوالفضل (كوچه 1)
12:00الی15:30خيابان همتي فر(حدفاصل بلوار جمهوری تاچهارراه بلوارپزشك)
  
1397/12/22
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
22/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل13:00الی15:00بلوار كشاورز -بلواراميركبير-بلواربوعلي -كوي فرهنگيان

  
1397/12/21
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
21/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل13:30الی16:00خيابان خرمشهر

  
1397/12/20

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
20/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خيابان زيتون -خيابان معافي وخيابان خالداري
8:30الی11:30بلوار جمهوری (كوچه 12)
12:00الی16:00ضلع جنوبي بزرگراه آيت الله هاشمي (حدفاصل پل راه آهن تا بلوارحجاج)
  
1397/12/19

 

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
19/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30بزرگراه امام رضا شهرك لاله (خیابان زريسفي )
9:00الی11:00شهرك ايرانمنش (خيابانهاي بعثت -ثامن الائمه ثارالله)
8:00الی11:30سراسياب (كوچه ده بالا)
  
1397/12/12

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
12/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل 11:00 الی 13:30اختيارآباد خیابان های (ورزش و روحانيت)
  
1397/12/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
10/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی9:30

خيابان بهمنيار (كوچه 2)

بلوار جمهوري (حد فاصل ميدان آزادي تا خيابان لاري نجفي)

 

  
1397/12/09

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
09/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

خيابان سرباز(  كوچه هاي 60 تا 64)

ميدان بيرم اباد

10:00الی12:30خیابان شهید قدوسي ( كوچه 24 تا 30)- پنج را ه عسكر
  
1397/12/08

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
08/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

خیابان شهيد قدوسي (كوچه 48الی52)

و كوچه های (47 و 49)

10:00الی12:30خیابان شهید قدوسي كوچه 58تا 64
  
1397/12/07
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
07/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:00الی8:30

خيابان تجلي

خيابان گلبازخان

  
1397/12/04

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
04/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

ابتداي بلوار باستاني پاريزي

ابتداي خیابان فيروزاباد (حدفاصل ميدان ابوالفضل تا چهارراه كار و كوچه هاي اطراف)

8:00الی11:30خيابان شهیدشيرواني (جنب شهرك شكوه)
10:00الی12:30چهاراه شرکت فرش بلوار باستانی پاریزی (کوچه های1تا5)
12:30الی15:30سرآسياب (حد فاصل ميدان بيرم آباد تا پادگان 05)
  
1397/12/03

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
03/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل6:30الی9:30خیابان ارتش-بلوار جانباز(حدفاصل خیابان شهیدرجایی تا میدان عاشورا)
  
1397/12/01

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
01/ 12 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30بلوار امام صادق(کوچه تالار عرشیا)-روستا ی مهاجر
8:00الی10:30ضلع شمالي و جنوبي خيابان فتح ابادان و كوچه هاي اطراف
10:30الی13:00ضلع غربي خيابان شهید دادبين
  
1397/11/30
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
30/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل5:30الی7:00خيابان مصطفي خميني (حد فاصل كوچه 58 تا ميدان هفت باغ)
8:00الی10:30

خيابان دارلك (كوچه10)

خیابان الاشت(منازل اداره برق)

  
1397/11/29
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
29/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30كوچه آسياباد شمالي
12:00الی15:30شهرك مطهري (بلوار مهر -شهرك گلها-منازل مسكن مهر آموزش پرورش)
12:30الی16:00الله آباد خيابان بعثت

  
1397/11/25

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
25/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:00حاجی آباد
12:30الی16:00خیابان خرمشهر
13:00الی15:00ضلع شمالي بزرگراه  امام رضا،( حد فاصل خيابان بحرالعلوم تا بلوار جهاد)
  
1397/11/18
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
18/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:30الی9:30خیابان استقلال كوچه( 10-8)

  
1397/11/16
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
16/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل13:30الی16:00

خیابان شفا ( كوچه شماره 9 الي 13)

خيابان سرباز (حد فاصل ميدان بيرم آباد تا سه راه 17 شهريور)

خيابان 17 شهريور (حد فاصل خيابان سرباز تا چهار راه حجتيه )

ضلع شمالی بلوار امام صادق( حد فاصل تالار عرشیا تا ميدان بيرم آباد)

  
1397/11/11

تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
11/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

شرف آباد (حد فاصل كوچه هاي شماره 7الي 37)

 

13:30الی15:00

ضلع جنوبي بلوار شهيد صدوقي (حد فاصل پل راه آهن تا سه راه فرهنگيان )

پار ك جنگلي شهيد باهنر

  
1397/11/10
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
10/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

شهرك ولايت( بلوك1تا5)

شهرك هوانيروز (بلوك 13)

10:30الی13:00

شهرك ولایت( بلوك2-34)

شهرك هوانيروز (بلوک8)

  
1397/11/09
  
1397/11/09
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
9/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

خيابان كازروني

ضلع غربی بلوار امام رضا ( حد فاصل بلوار شهید صدوقی و بلوار جمهوري)

بلوار پزشك( حد فاصل بلوار امام رضا تا چهار راه همتي فر)

  
1397/11/08
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
8/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

چهارراه باقدرت - ابتدای شيخ احمدكافي شمالي

شهرک ولایت(بلوکهای ضلع غربی شهرک)

10:30الی 13:00شهرک ولایت(بلوکهای ضلع شمالی شهرک)
12:30الی15:00شهرك مخابرات بلواراميركبير( كوچه 4)-خيابان كميل

  
1397/11/06
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
6/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:00روستای سیدی-روستای کوهپایه وتوابع
8:00الی10:30شهرك سيدي خيابانهای( شهيد روحي- شهيد احمدي -منتظران مهدي-ذوالفقار)
9:00الی11:00بزرگراه امام خمینی(خیابان روحانیون)
11:00الی13:30شهرک الله آباد(خیابان بهارستان)

  
1397/11/04
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
4/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی11:30خیابان ارتش
8:30الی11:00

شهرک سیدی(خیابان فواد کرمانی)

بلوارامام حسین (کوچه شماره3)

  
1397/11/03
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
3/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی10:30

سرآسیاب:خيابانهای( شهيد مغفوري و صياد شيرازي،فلاح،ابراهيمي شمالي و جنوبي)

ضلع شمالي بزرگراه امام رضا (حد فاصل خيابان بحرالعلوم تا بلوارجهاد)

بزرگراه امام (كوچه65)

8:30الی11:00شرف آباد:خيابان های(طهمورثي-20متري مطهري)
10:30الی13:00

خیابان ابوذرشمالي (كوچه 18)

بلوارامام حسين(کوچه 23)

  
1397/11/01
تاريخشهرهدف از اعمال خاموشيمدت زمانمناطقي كه خاموش خواهند شد
1/ 11 /97كرمانافزايش ظرفیت نیرورسانی درمحل8:00الی9:30بلوارشاهد كوچه 12
9:30الی12:00چهارراه جوپاري - شهرك ايرانمنش
12:00الی14:30شهرك نون و القلم
14:00الی15:30بلوار امام صادق -ابتداي خیابان سرباز

1 - 30صفحه بعد